Lübeck je starobylé hanzovní město. Je to jedno z nejsevernějších měst Německa. Leží na břehu Baltského moře na východ od Hamburku. V dřívějších stoletích to býval honosný obchodní uzel. Druhá světová válka s jeho památkami dost zatočila, a tak tady z doby velké slávy a rozkvětu zbylo jen několik monumentů. Stavělo se z červených cihel, trochu stroze, ale za to důkladně, nejlepším příkladem je Holštýnská brána, kterou nemůže žádný návštěvník vynechat. Z dob hanzovního obchodování tady zůstaly ale dvě speciality – marcipán a červené víno. Obojí se sem dostalo z jižních zemí.

Harémové bonbony

O vzniku lübeckého marcipánu existuje mnoho různých pověstí, ale nejčastěji se vypráví tato: Přibližně roku 1047 postihl město velký hladomor a nikde už nezbývalo žádné obilí. Za této kritické situace vydal Senát pekařům příkaz, aby na pečení používali mandle, které byly uskladněny v přístavních silech. Mimochodem podobné legendy se vyprávějí v různých dalších místech, kde se vyrábí marcipán ve velkém. Lübeck není jediný, kdo si chce vynález marcipánu přivlastnit.

A co se týče jména, i tady je několik možností. Marcipán je odvozen ze slov „marcipanis“. Znamená to Markův chléb a výraz se do Lübecku dostal díky čilým obchodním stykům s Benátkami. Jiným vysvětlením je původ od „Marzapane“, což bylo označení beden ze štípaného dřeva. Podle nich se pak pojmenoval sladký obsah.

Jedinou seriózní informací je skutečnost, že marcipán přišel ze Středního východu. V roce 1530 je „Martzepaen“ v Lübecku poprvé zmiňován v hanzovních záznamech. Do roku 1800 se však Lübeck za město marcipánu rozhodně nepovažoval. Teprve 19. století vneslo mezi výrobce marcipánu řevnivost a také tříbení receptur. Ten skutečný, pravý, nešizený je jako božská mana.

Lübecký Rotspon

Obchod s vínem začal v Lübecku již ve 13. století. V té době je dovážely lodě hanzovní flotily z francouzského Bordeaux.

Víno ale začalo být pro Lübeck důležité až po roce 1530. Tehdy se objevil obchodník jménem Thomas Burgenhagen, který rozjel obchody ve velkém. Pověst vypráví, že poručil svému sklepmistrovi, aby dal víno do sklepa, aby pěkně vyzrálo a rozvinuly se všechny jeho vynikající vlastnosti. To všechno mělo být také proto, aby se pijani po jeho konzumaci přeměňovali v milé a vlídné společníky, a nikoli v uřvané opilce.

Od té doby se nechávalo víno v Lübecku dozrávat jaksi systematicky. Zatěžkávací zkoušku na něm provedlo Napoleonovo vojsko. Vojáci, kteří drancovali sklepy, museli konstatovat, že toto víno je lepší než jejich domácí. Dále je historka trochu nepravděpodobná, protože se tvrdí, že vojáci, kteří se vrátili domů, prováděli zkoušky s vinnými sudy – některé dali dozrát doma v Bordeaux a jiné poslali do Lübecku. Hádejte, které víno bylo lepší!

A proč se víno jmenuje Rotspon? Spon pochází z německého slova Span neboli dřevěný sud a rot je prostě červený. Rotspon Lübečtí považují za „místní víno“. Je to rozhodně nejsevernější červené.