S pojmem valorizace se můžete setkávat často, zejména v posledních letech. Věděli jste ale, že jde o něco, co má velký vliv na důchody, sociální dávky, ale i platy? Tento pojem však nesouvisí pouze s dávkami a důchody, používá se v celém světě financí. A co to ta valorizace je?

Ca je valorizace?

Valorizace je jeden ze dvou základních způsobů kompenzace negativního dopadu inflace na hodnotové ukazatele. Nejčastěji se jedná o různé typy důchodů i dávek. Dochází ke zvyšování hodnotových veličin v poměru k poklesu kupní síly. Valorizace se provádí nepravidelně podle rozhodnutí veřejných orgánů, obvykle vlády.

Podívejte se na 10 důvodů, proč byste měli investovat:

Zdroj: Youtube

* Druhým způsobem je indexace.

Proč zrovna „valorizace“?

Valorizace pochází z francouzského „valeur“ – značí hodnotu. I proto tento pojem můžete chápat jako zvyšování hodnoty, zvyšování ceny, zvyšování mezd, zvyšování důchodů a dávek – tedy zhodnocování.

Valorizace patří ke způsobům, jak vykompenzovat negativní dopad inflace na hodnoty příjmů, jako jsou důchody a dávky. Dalším způsobem je indexace.

Velmi zjednodušeně lze říct, že pokud dojde k velkému nárůstu inflace, budou důchody a různé další dávky zvýšeny, aby se ztráta dorovnala.

ZAJÍMAVOST: Koncept valorizace byl poprvé uskutečněn na počátku 20. století, je spojován s kávovým průmyslem v Brazílii. V té době se cena kávy na trhu propadla, což bylo pro kávovou velmoc ekonomickou hrozbou. Proto Brazílie omezila množství kávy na trhu tak, aby došlo k navýšení její ceny.

Hlavní rozdíl mezi valorizací a indexací

Hlavní rozdíl mezi indexací a valorizací je ten, že valorizace zvyšuje důchod nebo dávku o částku odpovídající poklesu kupní síly měny v čase zvané měnový ekvivalent. Indexace naopak zvyšuje tyto hodnoty jen o částku odpovídající inflaci = ekvivalent kupní síly. Všechny hodnoty jsou upravovány vládou, aby nedošlo k opravdové ztrátě příjmů.

Kdy se může valorizace provádět?

Načasování valorizace závisí na současné ekonomické situaci, podle ní se vláda rozhoduje. Valorizace je obvykle nepravidelná, jedná se o reakci na problém. Výjimku tvoří důchody, kdy je valorizace pravidelně v lednu, přestože není povinná.

Příklady valorizace v praxi

Pokud si nejste jisti, kde všude se můžete setkat s valorizací, sledujte následující příklady:

  • Valorizace v ekonomii: Některé materiály v průmyslu mají hodnotu samy o sobě. Tím, že se z nich vytvoří určitý výrobek, získá materiál na ještě vyšší hodnotě.
  • Valorizace a investice: Pokud investujete například do akcií nebo ETF a jejich hodnota vzroste, jedná se o valorizaci.

Co ovlivňuje valorizaci?

Valorizaci ovlivňuje spousta faktorů. Mezi nimi například tržní podmínky, technologický pokrok, konkurence, ale i nabídka, poptávka či inflace.

Zdroj: dudlu.cz, vypocet.cz, penize.cz