Vápeno-cementová malta je v dnešní době nejvyužívanější druh malty z vody, písku, vápna a cementu. Ve stavebnické praxi se nejčastěji používají předem namíchané průmyslově vyráběné suché směsi, které se na staveništi pouze doředí vodou, čímž se předchází potížím s nepřesným poměrem jednotlivých komponentů.