Podle konstrukce a materiálu se podhledy dělí většinou na minerální, sádrokartonové, dřevěné, kovové a plastové. Ty poslední mají výhodu v lehkosti materiálu; další předností je to, že je většinou může namontovat i domácí kutil. Musíme však pečlivě vybírat vzory, abychom si ze stropu neudělali „cirkus“ – na trhu jsou elegantní jednobarevné čtverce s plasticky vystouplými efektními čarami, jemnými prohlubněmi nebo bublinami, anebo panely jen jemně zrnité. Barva většinou bývá bílá nebo krémová.

Minerální stropní podhledy nacházejí uplatnění v náročnějších podmínkách – jako například v gastronomii, najdeme je hlavně ve veřejných budovách. V jejich případě je viditelný rastr, různě velké konstrukční čtverce, do nichž se ukládají jednotlivé prvky podhledu. Tyto segmenty mohou být velkoplošné nebo maloplošné. Použitím velkoplošných podhledových panelů je dosažení velkých elegantních, nepřerušovaných bezespárových ploch, které mohou být oživené jenom vloženými světly. Pospojováním maloplošných podhledových panelů v konečném efektu zase můžeme dosáhnout zajímavých geometrických vzorů, spojením jednotlivých desek lze vykreslit i nejrůznější rozsáhlejší stropní obrazce.

Jediným důvodem použití stropních podhledů není jen výška místnosti (a tedy snížení spotřeby energie), ale také například hlučnost přicházející shora, tedy z bytu nad námi nebo v rámci rodinného domu z prvního patra. Akustické podhledy v tomto případě pomohou také v místnostech nižších. Používá se opět podhled z plastu nebo sádrokarton. Ten vypadá jako běžný omítnutý strop, konstrukce podhledu zde není viditelná.

A co je důležité, pokud nám podhledy budou odborníkem kvůli výšce nebo hluku doporučeny a začneme se jimi zabývat, kdo je realizuje? Pouze některé plastové podhledy většinou zvládne domácí kutil, jinak povoláme specializovanou firmu. Ta nám doporučí pro danou místnost nejvhodnější řešení - typ podhledu. Podhledy se totiž liší třeba odolností proti vlhkosti udávanou v procentech, přičemž stupeň vlhkosti není v celém bytě stejný – z místností se vyčleňuje zejména kuchyně a koupelna, kde musí být jejich odolnost proti vlhkosti mnohem vyšší než u ostatních místností.

-ag-