Vazelína je polotuhá směs uholovodíků. Je hydrofobní a mastná s nízkou teplotou tání. Používá se jako mazivo a ochrana proti vodě.