Udrží krov pouze kleštiny v úrovni střední vaznice? Nebo je nutné, aby krov měl sloupky? A pokud ano, kam se sloupky kotví – je nutné nějak kvůli nim upravovat například strop (navrhnout nějaké kapsy?...)?


Váš dotaz je velice obecný a bez znalosti skutečného půdorysu krovu, rozpětí prvků, nelze konkrétně odpovědět. Zatímco naši předci navrhovali krov podle zkušeností a každý tesař měl profily prvků a sestavu krovu podloženou mnoha realizacemi, v současné době jednoznačně doporučuji krovovou konstrukci nechat spočítat a navrhnout statikem. Tomu je také třeba zadat požadované řešení, např. maximálně uvolnit půdorys podkroví, nepoužít podpěrné sloupky nebo pouze v předpokládaných zdech nebo příčkách atd. Z tohoto zadání pak projektant může navrhnout krov, který nemusí mít pro dané rozpětí sloupky.

Konstrukci krovu ovlivňuje nejen rozpětí, ale i sklon střechy, volba krytiny a celé střešní skladby. Krov přenáší nejen zatížení vlastní a celého střešního pláště, ale také zatížení sněhem a větrem. Při návrhu krovu je v zadání nutné specifikovat, v jakém rozsahu bude podkroví využíváno, a tomu návrh projektant přizpůsobí. Každý prvek krovu má svoji funkci a krov „nedrží“ pouze kleštiny.

Pozednice – vodorovný prvek krovu na věnci přenáší zatížení krovu do svislé nosné konstrukce, samozřejmostí je řádné ukotvení.

Vaznice – vodorovný prvek krovu, který podpírá krokve, může být pouze hřebenová, nebo středová. Zaručuje ztužení krovu ve směru podélném. Středové vaznice mohou být dřevěné, ty mohou vyžadovat podporu sloupky, řešením je např. středová vaznice ocelová s vyšší únosností, která se používá právě pro vyloučení nutnosti podpěry.

Krokve – šikmý prvek nesoucí střešní plášť v obvyklé rozteči 0,8–1,2 m podle zatížení a profilu. Kleštiny jsou vodorovné prvky krovu, osazované v páru ze strany krokví, ztužující jednotlivé vazby krovu. Je vhodné, pokud to situace umožňuje, umístit je do výšky stropu budoucího podkroví a využít je jako nosiče pro sádrokartonový podhled s izolací. Pokud máte objekt s větším rozponem krovu a nutnost sloupků je nezbytná, je třeba je skutečně umístit nad nosnou zeď nebo s nimi počítat při návrhu stropní konstrukce vložením nosného žebra, trámu nebo jiného statického prvku. To by ale mělo být řešeno v rámci celkové koncepce statického návrhu domu. Výrazně dražším řešením pro uvolnění půdorysu podkroví je krov kombinovaný s ocelovými prvky nebo ocelovými rámy, ale to je již opravdu specifické zadání pro celkové statické řešení a podrobný projekt.


Odpovídal stavební inženýr Ing. Roman Brabec


Tento dotaz jste mohli najít v našem časopisu Dům&Zahrada
Pokud chcete položit nějakou technickou otázku našim odborníkům, pište na e-mail: redakce@dumazahrada.cz