Vaznice je termín ze stavebnictví a tesařství a označuje trám probíhající podélně přes celý krov. Vaznice podepírají krokve a v moderních krovech nesou celou jejich váhu. Rozlišujeme několik druhů: hřebenová (probíhá hřebenem střechy), pozednice (při úpatí), středová čili mezilehlá (cca ve 2/3 střechy).