Vazný trám je součást stavební konstrukce, jde o příčný vodorovný trám, na němž spočívá váha ostatních částí střechy.