Nepohlavní způsob rozmnožování rostlin dělením, hřížením, očkováním nebo roubováním.