Vejcovec je plastický ornament, ve kterém se střídají eliptická „vejce“ s motivem šípu nebo kopí.