Společnost VEKRA, vedoucí firma v oboru oken a dveří, uvedla v dubnu tohoto roku do provozu ve Staré Pace další produkční halu. Jedná se o zcela novou výrobu dřevěných oken, postavenou „na zelené louce“, která rozšiřuje kapacitní možnosti společnosti o dalších 200 okenních jednotek za den.

Nové prostory, nové možnosti

Areál ve Staré Pace má celkovou plochu asi 5,5 ha. Stojí zde celkem 4 haly, 3 produkční a jedna skladová. Produkční hala o rozloze 4200 m2 pro výrobu dřevěných oken je nejmodernější provozovnou v ČR.

Technologické zázemí představuje zejména dřevoobráběcí centrum Windor 100, první stroj svého druhu na českém území. Toto soustrojí podle numerického zadání zcela automaticky postupně na několika jednoúčelových aparátech provede základní obrobení jednotlivých lepených dřevěných hranolů určených k následnému srážení rámů a křídel budoucího okna nebo dveří. Celé zařízení, instalované na ploše téměř 300 m2, je naprosto klíčovým strojem celé technologie. Bez zásahu lidské ruky vykonává kontinuálně čepovací práce (vždy 2 díly najednou), vrtací činnosti a frézování profilů. Nedílnou součástí zařízení je i laserová zapisovací jednotka, která slouží jako součást systému identifikovatelnosti jak dílů, tak jednotlivých položek zakázky. Poslední činností, kterou obráběcí centrum provádí, je chemická impregnace dílců pomocí integrovaného flutovacího tunelu. Náklady na pořízení obráběcího centra činily 40 % z nákladů na celou technologii.

Ani ostatní instalovaná technologie nezůstává pozadu. Moderní a výkonná je zejména linka na aplikaci povrchových lazur pomocí vysokotlakého stříkání spojená se sušicím tunelem. Ten urychluje zaschnutí barev o desítky hodin, a tím i celou technologicky nutnou lhůtu potřebnou k výrobě oken.

Ve Staré Pace se počítá s výrobou 25.000 dřevěných oken ročně při jedné směně, ve dvousměnném provozu potom s dvojnásobkem.

Dřevěná okna – nové požadavky, nové možnosti Technologie umožňuje vyrábět nejen standardní dřevěná okna s hloubkou profilu 68 mm, který nepochybně dominuje, ale stále častěji se však používá o 10 mm hlubší profil (IV 78 mm), nejčastěji ze smrkového dřeva, které má nejlepší izolační vlastnosti. Podle místa určení okna v závislosti na návrhové teplotě pak VEKRA prohlubuje zasklívací drážku až na 23 mm tak, aby byla maximálně potlačena kondenzace vzdušné vlhkosti v místě styku rámů a izolačního skla. VEKRA také ortodoxně užívá rámečky s teplou hranou (TGI-W).

Nová technologie ve Staré Pace pak umožňuje vyrábět kastlová (špaletová) okna, jejichž uplatnění se předpokládá při rekonstrukcích městských jader a všude tam, kde budou mimořádné nároky na útlum hluku.

I přes svou mimořádnou kvalitu a trvanlivost se zatím v ČR, zřejmě z cenových důvodů, neuplatnila dřevohliníková okna. Ty v sobě spojují estetiku používaného dřeva a „bezúdržbovost“ oken vyrobených z PVC. Vnější ochranné hliníkové oplechování dřevěných oken chrání dřevo a zvláště lazuru oken před destrukčními účinky ultrafialového záření a vlivy povětrnosti.

I hliníková okna jdou cestou ke snižování energetických nákladů na otop budov. Stále se rozšiřuje jejich hloubka a zároveň šířka izolačního pásu tak, aby i u čistě hliníkových oken byl zajištěn co nejnižší součinitel prostupu tepla.

Po častých nesmyslných instalacích plastových dveří do frekventovaných vchodů budov se již po mnoha negativních zkušenostech od tohoto, sice v počátečních nákladech levnějšího, řešení postupně upouští. VEKRA nabízí mnohá provedení vchodových stěn z kovových (hliníkových) profilů se zaručenou trvanlivostí a odolností proti destrukci zaviněné častým používáním.

Kompletní servis Dodávky výrobků vždy VEKRA spojuje se službami, které zákazníci požadují. Tedy: demontáž stávajících oken, montáž nových oken, zednické úpravy ostění, montáže parapetů, žaluzií a insekticidních sítí, případně likvidace starých demontovaných oken.

Bližší informace o společnosti VEKRA a jejích produktech naleznete na http://www.vekra.cz/.