V pořadí již 17. ročník mezinárodního veletrhu zabezpečovací techniky, systémů a služeb, požární ochrany a záchranných zařízení PRAGOALARM / PRAGOSEC 2009 bude plný novinek. První novinkou je nový termín veletrhu 24. - 26. února 2009 (úterý - čtvrtek). Další v pořadí je upravená a zjednodušená nomenklatura. Poslední den veletrhu, čtvrtek 26. 2. 2009 bude v souběhu s veletrhy: Panelový dům a byt (revitalizace, rekonstrukce, financování, se zvýrazněnými obory zateplovacích systémů, výtahů a řešení exteriérů) a Okna-Dveře-Schody.

Doprovodné programy:

veletrh PRAGOALARM / PRAGOSEC 2009 obohatí stěžejní mezinárodní konference s názvem „Nová témata v bezpečnostním průmyslu“. Program konference ZDE. Cílem této konference je poskytnout výklad k nové legislativě a normám v oboru zabezpečovací techniky, systémů, požární ochrany a záchranných zařízení.

Přednášky zástupců státní a veřejné správy, policie a zahraničních delegátů budou doplněny o prezentace nových technologií, produktů a systémů v oboru. Konference je určena pro instituce státní a veřejné správy, provozovatele soukromých bezpečnostních služeb, pracovníky útvarů ochrany a řízení, ale také pro firmy závislé na ochraně důležitých informací a pro výrobce, dodavatele z oblasti ochrany osob, majetku a informací.

Tato konference se uskuteční ve středu 25. 2. 2009 na Výstavišti Incheba Expo Praha v konferenčním centru (Střední Hale) veletrhu Pragoalarm 2009, pořadateli jsou společnosti : INCHEBA PRAHA, spol. s r. o., AGA, KPKB ČR, ČABM a odbor prevence kriminality MV ČR. AMBO - sdružení, které zajišťuje organizaci. Přihlášky naleznete na stránkách www.pragoalarm.cz, www.ambo.cz.

Další důležitou akcí v konferenčním centru je WORKSHOP na téma: Vliv technologií inteligentních budov na zajištění bezpečnosti objektů. Charakteristika a podstata workshopu je rozvoj technologií inteligentních budov a jejich integrace s bezpečnostními technologiemi. Tento technologický trend, motivovaný ekonomickými a ekologickými důvody, zlepšením pracovních podmínek a zjednodušením správy objektů, se promítá do oblasti managementu budov, facility managementu i bezpečnosti objektů. Cílem konference je v širší komunitě majitelů a správců objektů, odborníků v oblasti inteligentních budov a pracovníků průmyslu komerční bezpečnosti diskutovat vliv rozvoje technologií na úsporu nákladů, zajištění správy a bezpečnosti objektů.

Workshop je složen z témat: koncept inteligentních budov, technologie inteligentních budov, bezpečnost jako integrální část správy objektu, technologická podpora bezpečnosti a správy objektů, možnosti integrace facility managementu a systému ochrany majetku, přínosy technologií inteligentních budov a bezpečnostních technologií k zjednodušení správy objektů.

Workshop se uskuteční 26. 2. 2009 a pořadatelem je Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně společně s Inchebou Praha, spol. s r. o.

Již tradičně budou nedílnou součástí veletrhu odborné debaty, firemní prezentace, ukázky a soutěže. Pro přímé zahraniční vystavovatele bude nově připraveno Poradenské centrum pro pomoc při hledání partnerů a kontaktů, zásady při podnikání v oblasti informační, objektové a fyzické bezpečnosti. Zmiňované poradenské centrum má za úkol nejen pomoci vystavovatelům účastnícím se veletrhu v roce 2009, ale též přilákat i nové zahraniční zájemce k účasti na veletrhu PRAGOALARM v roce 2011.Více informací najdete na internetových stránkách www.pragoalarm.cz.