Mezinárodní veletrh zabezpečovací techniky, systémů a služeb, požární ochrany a záchranných zařízení PRAGOALARM/PRAGOSEC 2007, který přešel do dvouletého cyklu, se uskuteční ve dnech 11. – 13. dubna 2007 na pražském Výstavišti v Holešovicích. V současné době probíhají závěrečné přípravy veletrhu. Prezentovat své novinky a služby bude více jak 120 vystavovatelů na 2.200 metrech čtverečních výstavní plochy a zastoupeno bude více jak 230 společností z celého světa. Nejen významné firmy v oblasti zabezpečení patří k samotnému veletrhu, ale i odborné konference, soutěže a ukázky jsou opět jeho důležitou a nedílnou součástí.

Incheba Praha společně s odbornými gestory a partnery připravuje konference, které po celou dobu veletrhu obsadí konferenční centrum ve střední hale Průmyslového paláce a obsahově se budou věnovat jednotlivým okruhům témat.

První den veletrhu ve středu 11. dubna se plánují 3 bloky konferencí ve spolupráci s Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm.

První blok konference bude věnován Systémům certifikovaných dodavatelů bezpečnostních služeb. Je zaměřen na zvyšování úrovně kvality zabezpečení majetku, konkrétně pravidla SCDBT, požadavky na dodavatele - výběry nejlepší hodnoty pro veřejné zakázky, dále pak celoživotní vzdělávání pro pracovníky v oboru zabezpečovací techniky. Druhé téma s názvem Kamerové dohlížecí systémy se obsahově týká CCTV jako součásti projektu zabezpečení proti trestné činnosti, dále provozu a zásad správy osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., identifikace pomocí CCTV a zkušeností s uplatňováním tohoto zákona v ČR a EU (ÚOOÚ). Třetí blok osloví odborníky, kteří mají zájem o informace ohledně Označování výrobků značkou CE, právních předpisů, označování kování a ostatních mechanických prostředků, označování poplachových systémů EZS a EPS.

Druhý den veletrhu již tradičně na dopoledne připravuje odbornou konferenci sdružení AMBO. Nese název Informační bezpečnost v ČR a jejím základním posláním je aktivně přispět k urychlení realizace záměru posílení informační bezpečnosti v ČR i EU. Konference je připravována ve spolupráci s MV ČR, NBÚ a AGA. V odpoledních hodinách seznámí Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně odborníky a zájemce s podporou studia a vzdělávání v přednášce neboli workshopu s názvem Perspektiva vysokoškolského vzdělávání v oboru bezpečnosti.

Poslední den veletrhu odstartuje dopolední blok konference k projektu Evropských strukturálních fondů „Žena - bezpečí s novou tváří pro město“ a na ni naváže konference též k projektu Evropských strukturálních fondů na téma „Odborné vzdělávání bezpečnostních pracovníků“. Zmiňované konference jsou připravovány ve spolupráci se společností TRIVIS a Komorou podniků komerční bezpečnosti KPKB. Pro organizátora je potěšující, že EURO KLUB Bezpečnostních služeb si pro setkání členů vybral veletrh Pragoalarm/Pragosec 2007. Setkání se uskuteční ve čtvrtek pod taktovkou Českého klubu soukromých bezpečnostních detektivních služeb ČKSBDS.

Organizátoři nezapomínají ani na laické návštěvníky, velkým lákadlem by nejen pro ně mělo být setkání Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury. Při tomto setkání, které se uskuteční ve čtvrtek v odpoledních hodinách, proběhnou besedy s autory detektivek. Dále při této příležitosti budou slavnostně předány ceny vítězům internetové soutěže „O vavřínovou korunu“. Tato soutěž vyhodnocuje nejlepší detektivní povídku začínajících autorů, zveřejněnou na internetových stránkách. Dále jako novinku asociace vyhlásí novou soutěž s názvem „Český Bond 007“.

MV ČR vyhlásilo dětskou výtvarnou soutěž k problematice bezpečnosti silničního provozu v rámci 1. Globálního týdne bezpečnosti silničního provozu Organizace spojených národů.

Tématem soutěže je výtvarně ztvárnit „Jaká nebezpečí vidím na silnici“ z pohledu dítěte, jednoho z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Nejlepší kresby budou vystaveny v průběhu veletrhu a v pátek proběhne na veletrhu slavnostní vyhlášení soutěže včetně předání cen. Hlavním organizátorem akce je Centrum dopravní prevence Ministerstva vnitra a Policie ČR při Muzeu Policie ČR (CDP). Členy organizačního týmu dále budou zástupci resortů a institucí zastoupených v Pracovní skupině pro prevenci dětských úrazů a projektů BCA WHO a ministerstva zdravotnictví.

Soutěž proběhne pod záštitou agentur OSN zastoupených v ČR: Informační centrum OSN, Kancelář WHO v České republice a Český výbor UNICEF.

Již tradičně v průběhu veletrhu předvede Městská policie hl. m. Prahy výcvik služebních psů a bojových sportů s ukázkou zadržení nebezpečného pachatele. Na začátku sezóny se tak 11. dubna otevřou brány veletrhu, na němž se za podpory a účasti významných profesních organizací, jako jsou Asociace technických bezpečnostních služeb GRÉMIUM ALARM, Český klub soukromých bezpečnostních a detektivních služeb, Komora podniků komerční bezpečnosti ČR, sdružení AMBO, Sdružení DDD, SČMD a Výzkumný ústav bezpečnosti práce, představí nejen novinky, produkty a služby, ale široké odborné veřejnosti budou poskytnuty komplexní informace o vývojových trendech v oboru zabezpečovací techniky, systémů a služeb, požární ochrany a záchranných zařízení. Veletrh PRAGOALARM/PRAGOSEC 2007 pod záštitou Ministerstva vnitra ČR, Policejního prezidia ČR a Národního bezpečnostního úřadu se na 3 dny stane pro odborníky ideálním obchodním místem, místem inspirativní výměny zkušeností a názorů.