Představte si hodinu českého jazyka. Kantorka vypráví žákům o době národního obrození, zastaví se u české hymny a ptá se: "Jestlipak víte, kdo ji složil?" Jeden z žáků snaživě odpovídá: "Slepý žebrák." Sklízí za to posměch spolužáků. Hodná kantorka se ho nicméně zastává. Vždyť ten hoch vlastně předešel dobu: dnes přece nikoho nezajímá, kdo co stvořil, ale která hvězda to zpívá nebo hraje.

A představitel nevidomého houslisty Mareše ze hry Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka zpěvák Karel Strakatý by byl coby První vydání časopisu Květy Autor: archiv frontman ze současného hlediska významnější než autoři uvedeného muzikálu. Autorem hudby byl František Škroup, libreto napsal Josef Kajetán Tyl, první šéfredaktor Týdeníku Květy.

Voda hučí do papučí?

Vlastenecký hit brzy zlidověl, stal se národní a později státní písní. Čechy byly tedy prvním státem, který měl jako hymnu divadelní šlágr. Cesta hymny nebyla ale nikterak umetená.

O písni Kde domov můj se dokonce říkalo, že je cukrkandlová.

Dokonce ani někteří národní bardi ji nebrali za svou. Janáček prý nad ní ohrnoval nos, Neruda žádal Bedřicha Smetanu, aby složil něco lepšího. Smetana to ovšem odmítl se slovy, že "sotva se lze stavět proti písni, kterou lid sám za svou hymnu povznesl".

I tento "lid sám" ale někdy nahlížel na svou hymnu s odstupem. Svědčí o tom mnohé parodie, například:

"Voda hučí do papučí, / vítr fouká do klobouka / Franta bije Pepíka / Pepík křičí: Bože můj / Pod stolem je domov můj!

Nad Tatrou sa blýská, /  Čech Slováka tříská  / slobodu už máme, / o ňu si nedbáme!"

Vstupte do dějin!

Pokud jde o délku naší hymny, používá se dnes jen první sloka původní Škroupovy písně.  Protože ale píseň měla původně sloky dvě, rozhodl se Týdeník Květy v duchu

Pro zajímavost a inspiraci uvádíme původní podobu 2. sloky:Kde domov můj,kde domov můj?V kraji znáš-li Bohu milém,duše útlé v těle čilém,mysl jasnou, vznik a zdar,a tu sílu vzdoru zmar?To je Čechů slavné plémě,mezi Čechy domov můj,mezi Čechy domov můj!
slavnostního pokračování odkazu jejich prvního šéfredaktora J. K. Tyla vyhlásit

VELKOU SOUTĚŽ: ČESKO HLEDÁ 2. SLOKU HYMNY!

Podmínky soutěže jsou jednoduché:

  1. Soutěž probíhá od 5. 11. 2009 do 31. 1. 2010
  2. Vytvořte 2. sloku k české národní hymně
  3. Nezapomeňte, že dle zákona, jemuž hymna jako státní symbol podléhá, nesmí být video vulgární či jiným způsobem degradovat vážnost státního symbolu
  4. Pro natočení videa můžete použít:a. Mobilní telefonb. Digitální fotoaparátc. Videokameru
  5. Video nahrajte na adresu: http://www.ceskahymna.cz/ Nahrajte video Autor: archiv Technické parametry soutěžního videa:• Maximální délka videa je 3 minuty• Maximální velikost souboru videa: 30 MB• Video můžete posílat v následujících formátech: .AVI (Windows), .MPEG, .3GP (mobilní telefony), .MOV (Mac), .MP4 (iPod/PSP), .FLV (video Adobe Flash), .SWF (Shockwave Flash), .MKV (H.264)

Výběr videa s nejlepší 2. slokou bude na vás!

Na serveru www.youtube.com můžete v sekci „Česká hymna“ HLASOVAT, a zvolit tak vítěze – hlasovat můžete po celou dobu konání soutěže, tj. od 12. 11. 2009 do 31. 1. 2010. Jen vy rozhodnete o tom, kdo zvítězí a získá odměnu ve výši 50.000Kč!!!

Výherce bude vyhlášen v Týdeníku Květy č. 7/2010 (vychází 18. 2. 2010).

Zdroj: Týdeník Květy