Situace, kterou zažívá stavební trh poslední rok, je bez přehánění bezprecedentní a zdá se, že nás v brzké době rozhodně nečeká ani zastavení cen stavebních materiálů ani zvýšení kapacity pracovní síly, natož zlevnění. Přičteme-li k tomu rostoucí hypoteční sazby, je logické, že jakákoliv dotace na výstavbu se počítá. Navíc stát může přispět opravdu slušnou sumou v řádu stovek tisíc, přičemž získání není nijak složité. Proč tedy nechat ležet peníze ladem, respektive ve státním rozpočtu…

Klíčový rok 2030

Evropská unie „zelené“ bydlení dlouhodobě prosazuje a masivně tlačí do legislativ jednotlivých členských států. V naší zemi to znamenalo implementaci směrnice EPBD II do české legislativy a z toho plynoucí požadavek na téměř nulový standard spotřeby energií u novostaveb (a výrazných přestaveb) od roku 2020. Nyní se EU upíná k roku 2030, přičemž cílem je především významné snížení uhlíkové stopy, respektive uhlíková neutrálnost. Do roku 2025 by se navíc mělo postupně přestat s přímými a nepřímými dotacemi pro fosilní paliva a do roku 2027 s dotacemi, které financují aktivity škodlivé pro životní prostředí. Pro český rybníček to znamená, že Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR připravilo pokračování populárního dotačního programu Nová zelená úsporám (NZU) a do roku 2030 rozdělí z evropských i národních zdrojů dotace v minimální výši 39 miliard korun. A právě NZU je klíčovým programem, který by měl stavebníka zajímat.

Nová etapa programu přináší řadu novinek, těmi nejzásadnějšími jsou rozšíření podpory na bytové domy po celé ČR a především (důležité pro majitele rodinných domů) sloučení s programem Dešťovka. Také se zvýšila podpora zateplení stávajících domů o cca 20 %, podpora výstavby rodinného domu o 50 tisíc korun a finančně si domácnosti polepší i při výměně zdroje tepla. Velmi zajímavou novinkou je systém bonusů. Pokud se zkombinuje více úsporných opatření, lze ke standardní dotaci získat navíc dalších 10 tisíc korun. Takto si majitelé rodinných domů mohou přijít až na dodatečných 90 tisíc korun a majitelé bytových domů na 120 tisíc korun. Až o 75 tisíc korun si přilepší ten, kdo zároveň požádá o výměnu neekologického kotle z kotlíkových dotací a zateplení z programu Nová zelená úsporám. Příjem žádostí se rozběhl v říjnu a plynule navázal na stávající program. O jaké dotace je tedy možné žádat?

Novostavba

Dotace lze žádat na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Vyšší dotaci získá úspornější dům zpravidla využívající energii z více obnovitelných zdrojů.

Kdo může žádat

- první vlastník nebo stavebník rodinného domu

- nově také nabyvatel rodinného domu, který ho koupil od prvního vlastníka či stavebníka do 2 let od dokončení stavby

Kolik lze získat

- jednorázovou částku 200 000, 350 000 nebo 500 000 Kč podle dosažených energetických parametrů budovy, tato dotace se zvýšila o 50 000 Kč


Zateplení

Stát přispívá i na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů včetně zimních zahrad. Podpora se vztahuje také na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů.

Kdo může žádat

- vlastníci stávajících rodinných domů

Kolik lze získat

- až 650 000 Kč (nejvýše 50 % z celkových výdajů)

- čím kvalitnější provedení zateplení, tím vyšší míra podpory

- výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce (600–3 800 Kč/m²) a dosažených energetických parametrech budovy

- dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy

- dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013

Kotlíkové dotace

V roce 2022 se musí ukončit využívání zdrojů na tuhá paliva v takzvané 4. a 5. emisní třídě. Kdo o dotaci požádá a doloží to úřadům, nebude v případě kontroly po 1. září 2022 platit pokutu za nevyměněný kotel a dostane další rok na jeho výměnu. Žádosti o dotace jsou rozdělené na dvě skupiny. První skupinou jsou tzv. domácnosti s nižšími příjmy. Žadatelé, kteří limit výše příjmů nesplní, mohou žádat o dotaci v programu NZU. Žádosti na instalace realizované od 1. 1. 2021 bylo možné podávat na krajském úřadě, kde lze využít odborné poradenství.


Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace podporuje výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel. Dá se využít také na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo. Vyměnit lze i soustavy lokálních topidel na pevná paliva sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění. Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy.

Kdo může žádat

- vlastníci dokončených rodinných domů

Kolik lze získat

- kotel na biomasu včetně akumulační nádrže, nebo se samočinnou (automatickou) dodávkou paliva – 80 000 Kč

- kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezonním zásobníkem pelet – 100 000 Kč

- lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – 30 000 Kč

- lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem – 45 000 Kč

- tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč

- tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč

- tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč

- tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 60 000 Kč

- plynový kondenzační kotel – 35 000 Kč

- napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč

Bonus za využití více opatření

Při kombinaci více opatření se dají získat peníze navíc. Čím více opatření se zkombinuje, tím je vyšší bonus. Zvýhodnění může dosáhnout až 185 000 Kč.

Kolik můžete získat

- 10 000 Kč za vybrané kombinace opatření – např. zateplení + fotovoltaika = 10 000 Kč, zateplení + fotovoltaika + dešťovka = 20 000 Kč

- 25 000–75 000 Kč za kombinaci kotlíkové dotace se zateplením – podle typu zateplení (míra podpory se zvyšuje na 60 %)

- až 30 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč), navíc bonus 10 % pro strukturálně postižené regiony (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj)

Fotovoltaické systémy

Podpora se vztahuje na domácí fotovoltaické elektrárny propojené s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě, proto je důležité zjistit si parametry takzvaného dovoleného přetoku do distribuční sítě.

Kdo může žádat

- vlastníci dokončených rodinných domů

- vlastníci novostaveb

Kolik lze získat

- základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč

- základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč

- základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč

- za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč

- za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

Čtěte také

Elektrická síť

Čtěte také

Zjistěte sami, kolik náš stát vyrábí, nakupuje a prodává elektřiny


Dešťová a odpadní voda

Jak již bylo řečeno, program Dešťovka se sloučil s NZU a pokrývá efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Pro akumulaci dešťové vody je možné použít novou nádrž ideálně umístěnou pod zemí, nebo vyčištěnou podzemní jímku (např. žumpu, která původně sloužila pro zachytávání odpadní vody) či speciálně upravenou studnu. V případě odpadní vody se dotace vztahuje na využití šedé vody (tzn. vody např. z umyvadel, van, sprch či dřezů) i vyčištěné odpadní vody původně s obsahem fekálií (např. vody z domovních čistíren odpadních vod).

Kdo může žádat

- vlastníci stávajících rodinných domů

- stavebníci nových rodinných domů

Kolik lze získat

- dešťová voda pro zálivku zahrady – až 55 000 Kč (pozor, pouze již existující rodinné domy, nikoli novostavby)

- dešťová voda využívaná jako užitková (pro splachování) i pro zálivku – až 65 000 Kč

- odpadní (šedá) voda využívaná jako užitková (pro splachování) i pro zálivku – až 60 000 Kč

- odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou (dvě nádrže) – až 105 000 Kč, výsledná částka závisí na typu podporovaného opatření a objemu nádrže

Můj dům, můj hrad… nebo zámek

Majitelé památkově chráněných objektů mají ztížené možnosti rekonstrukcí nebo přestaveb, protože do nich promlouvají příslušné orgány, které mohou zasahovat do vzhledu i do použitých technologií. Kompenzací pro majitele takových budov jsou rovněž dotační programy.

Žadatelé z celé republiky mohou získat dotaci z programů ministerstva kultury. Některé z nich administrují územní odborná pracoviště NPÚ, která sídlí v jednotlivých krajích. Jejich pracovníci také poradí s přípravou žádosti. Finanční podporu poskytují rovněž některé krajské úřady, ovšem podmínky přidělení dotace, její účel a výše se mohou v jednotlivých krajích značně lišit. Programy, které lze využít na obnovu památek či historických sídel, nabízí také Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství. Úpravy vedoucí k energetickým úsporám lze financovat z operačního programu Životní prostředí.


Příprava teplé vody, solární ohřev

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla. Podporován je solární termický i fotovoltaický ohřev vody s volitelnou možností podpory vytápění a ohřev pomocí tepelného čerpadla. Příspěvek se vztahuje i na příslušenství a zapojení systému a na přípravu teplé vody s přitápěním.

Kdo může žádat

- vlastníci stávajících rodinných domů

Kolik lze získat

- solární termický ohřev teplé vody s přitápěním – 60 000 Kč

- solární termický ohřev teplé vody – 45 000 Kč

- fotovoltaický ohřev teplé vody – 45 000 Kč

- tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody – 45 000 Kč

Stínicí technika

Příspěvek na venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie apod.), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy. Systém musí být vybaven pohyblivými prvky pro nastavení úrovně zastínění a lze o něj žádat pouze v kombinaci s dotací na zateplení.

Kdo může žádat

- vlastníci stávajících rodinných domů

Kolik lze získat

- podle typu systému 1 000 Kč/m² (s ručním ovládáním) nebo 1 500 Kč/m² (s inteligentním řízením) plochy výplně otvoru, na kterém je instalován stínicí systém

Jak postupovat při žádosti

Pro získání podpory z programu Nová zelenám úsporám je samozřejmě nutné přesně dodržet předepsaný postup.

1. Konzultace

Záměr je nejprve nutné konzultovat s odborníky ze Státního fondu životního prostředí. Tím se ušetří zbytečné komplikace nebo zamítnutí žádosti.

2. Výběr specialisty

Specialista pomůže s přípravou či zpracováním projektu. Registrovaní specialisté mají buď přímou zkušenost s programem NZU, nebo zájem na dotačním projektu spolupracovat. Pomohou s odborným posudkem, technickým dozorem či vlastní realizací.

3. Žádost

Podává se elektronicky, případně je možné ji podat osobně na pobočce SFŽP.

4. Realizace

5. Vyúčtování


Řízené větrání s rekuperací

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)

Kdo může žádat

- vlastníci stávajících rodinných domů

Kolik lze získat

- centrální systém řízeného větrání se ZZT – 100 000 Kč

- decentrální systém řízeného větrání se ZZT – 75 000 Kč

Čtěte také

plyn LPG

Čtěte také

Máte malou spotřebu plynu, ale vysoké zálohy? Řešení může být v láhvích


Zelené střechy

Podpora výstavby zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele

Kdo může žádat

- vlastníci stávajících rodinných domů

- stavebníci nových rodinných domů

Kolik lze získat

- podle typu zelené střechy 700–1 000 Kč/m² plochy vegetačního souvrství zelené střechy, přičemž maximální výše podpory je 100 000 Kč

Využití tepla z odpadní vody

Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému

Kdo může žádat

- vlastníci stávajících rodinných domů

- první vlastník nebo stavebník rodinného domu

- nabyvatel rodinného domu, který dům koupil od prvního vlastníka či stavebníka do 2 let od dokončení stavby

Kolik lze získat

- centrální systém pro využití tepla z odpadní vody (nově možnost kombinace s výstavbou) – 50 000 Kč

- decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody – 5 000 Kč za odběrné místo (max. 15 000 Kč)

Na decentrální systém nelze podat samostatnou žádost, pouze v kombinaci s jiným podporovaným opatřením.


Ekomobilita

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Kdo může žádat

- týká se pouze dobíjecích stanic, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu

- dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěné na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu

- podporované dobíjecí stanice nejsou určené pro veřejnost a komerční provoz

Kolik lze získat

- výše podpory je 30 000 Kč na jeden dobíjecí bod

- lze podpořit maximálně 2 dobíjecí body na jeden rodinný dům


Projektová podpora

Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky (blower-door test). Lze ji získat na všechna opatření kromě nákupu novostavby rodinného domu, výměnu zdrojů energie, přípravu teplé vody a využití dešťovky pouze pro zálivku nebo pro zálivku a splachování.

Kolik lze získat

- jednorázový příspěvek ve výši 5 000, 25 000 nebo 35 000 Kč podle typu podpořeného opatření

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada 1/22