www.uspornespotrebice.cz

Proč řešit emise kotle?

Lokální topeniště, mezi které patří kotle, krbová kamna nebo krbové vložky, vypouští do ovzduší největší množství znečišťujících látek. Provozováním neúčinného kotle na tuhá paliva (především na uhlí) tak znečišťujeme ovzduší nejen našim sousedům, ale také sami sobě. Mezi nejnebezpečnější znečišťující látky patří benzo(a)pyren a prachové částice PM10 a PM2,5. Tyto malé prachové částice jsou velmi nebezpečné, protože se mohou dostat hluboko do dýchacího ústrojí. Kotle a krbová kamna s nízkými emisemi jsou tedy nejen základní požadavek dnešních kotlů, ale také je to předpoklad pro zdravý život v čistém zdravějším prostředí.

Zvýšené emise jsou někdy i vidět a cítit Zvýšené emise jsou někdy i vidět a cítit Autor: SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Emisní třídy a dnešní požadavky

K mírnému zlepšení situace s emisemi došlo se zavedením emisních tříd. Dnes existuje 5 emisních tříd (1 je nejnižší, 5 nejúčinnější). Současně vedle emisních tříd jsou od roku 2020 zavedeny povinné požadavky ekodesignu, které dále zpřísňují 5. emisní třídu. Ačkoliv byly požadavky povinné až od roku 2020, v rámci českých dotačních titulů (Kotlíková dotace, Nová zelená úsporám) existovala povinnost výběru těchto účinných kotlů dříve. Požadavky na maximální emise se ale i nadále zpřísňují. Od září 2022 bude dokonce provozování kotlů s emisními třídami 1 až 3 zcela zakázané a za nedodržení bude možné uložit pokutu.

Přesto je v hodnotách emisí stále rezerva a některé moderní výrobky současné požadavky ještě více překonávají.

Staré kotle znamenají výrazně vyšší emise a vyšší náklady na vytápění Autor: SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Doporučená účinnost a maximální emise

Internetová stránka Úsporné spotřebiče (www.uspornespotrebice.cz) v sekci Dům – Kotle na pevná paliva uvádí dostupné kotle na českém trhu na pevná paliva (pouze na pelety a dřevěná polena), které mají velmi nízké emise a vysokou účinnost. Kotle lze vybírat z tohoto seznamu nebo dle parametrů uvedených v tabulce.

Autor: SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Mnohé moderní kotle na pelety se zásobníky pracují bezúdržbově Autor: SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Účinné kotle s nízkými emisemi neznamenají pouze příspěvek k životnímu prostředí a zdravějšímu vzduchu. Účinné kotle znamenají také nižší náklady na vytápění, což je v době drahých energií poměrně zásadní výhoda.

Článek vznikl v rámci projektu HACKS.