Společnost VELUX vyhlásila druhý ročník soutěže International VELUX Award, která je určena studentům architektury po celém světě. Tématem soutěže je „Světlo zítřka“ (Light of Tomorrow) a studenti by se při zpracování soutěžních návrhů měli zaměřit na možnosti využití denního světla v architektuře.

Registrace soutěžících probíhá do konce února 2006. Termín pro odevzdání návrhů je květen 2006. V soutěži nejsou určeny žádné kategorie a také nejsou kladeny podmínky na využití výrobků VELUX. Je zaměřena pouze na interpretaci denního světla jako ústředního motivu a odborná porota bude hodnotit estetiku, funkčnost a realizovatelnost jednotlivých návrhů. Studenti tak mají téměř absolutní volnost při ztvárnění možností denního světla v architektuře.

“Chceme rozvířit diskusi na téma využití denního světla v architektuře a inspirovat studenty, aby s ním pracovali jako se základní a podstatnou součástí návrhu staveb.Těšíme se na projekty s novým úhlem pohledu na denní osvětlení, a doufáme, že nápady budou inspirací pro současnou architekturu a zároveň přinesou zajímavé poznatky využitelné pro další rozvoj činností společnosti,“ říká Jana Mašatová, koordinátorka projektu ze společnosti VELUX v České republice. „Rádi bychom, aby se do soutěže přihlásili také čeští studenti, pro které může být mimo jiné i příležitostí konzultovat své návrhy s renomovanými architekty.“

Přihlášené projekty musejí být před jejich odesláním schváleny akademickými konzultanty studentů. Ti budou jakousi první porotou a v případě vítězných projektů budou také odměněni. Slavnostní ceremoniál s vyhlášením vítězů International VELUX Award 2006 se uskuteční v říjnu 2006. Autoři vítězných návrhů a jejich konzultanti získají finanční odměnu v celkové výši 30 000 eur.

International VELUX Award pro studenty architektury se koná jednou za dva roky. Do prvního ročníku soutěže v roce 2004 se přihlásilo celkem 258 projektů ze 105 škol z 27 zemí světa. Soutěž je organizována ve spolupráci s Mezinárodní unií architektů (International Union of Architects ,UIA) a Evropským sdružením vzdělávání v architektuře (European Association for Architectural Education, EAAE).

Více informací najdete na stránkách www.VELUX.com/A/.

Zdroj: Velux