Mezinárodní odborná porota na vítězném projektu ocenila především hlubší prozkoumání role denního světla v moderním městském životě. Projekt o světle a revitalizaci je věrohodný a realizovatelný a zároveň chytře propojuje staré čínské tradice s novým pohledem na tyto tradice. Schéma demonstruje hluboké pochopení role denního světla v městských, společenských a kulturních rozměrech.

„Vítězný projekt je spojený s kulturními podmínkami souvisejícími se slunečními cykly, o kterých vypovídá kulturní dědictví regionu. Nabízí se několik interpretací, ale projekt především načrtává možnost vyléčit městské prostředí prostřednictvím světla,“ zhodnotil práci čínských studentů předseda mezinárodní poroty Craig Dykers.

Denní světlo v moderním městském životě

Při přípravě projektu si čtyři čínští studenti z Univerzity Tsinghua vybrali jako výchozí bod město Peking a jeho úzké uličky chudých čtvrtí zvané Hutong. Rozhodli se hledat hodnotné věci z minulosti, které by měly být zachované a opět zapojené do moderního života.

„Světlo pro budoucnost pro nás znamená důraz na duchovnější krásu života. Diskutovali jsme nejen o lepším využívání světla v budoucnosti, ale hledali jsme v podstatě novou definici světla. V našem projektu světlo slouží jako pódium, které nás vede k opětovnému přemýšlení o hlubších hodnotách každodenního života,“ shrnuje ideu projektu 22letý student Du Dikang, kapitán vítězného týmu.

Jde o jakési zástěny nad ulicemi, které svým tvarováním dokážou vykreslovat téměř umění na zdech neradostně vypadajících domů. Záleží na postavení slunce vůči nim. Každý den tak vzniká jiný obraz, jiné nasvícení, jiná nálada.

Světlo pro globální zodpovědnost

Druhé místo v soutěži získali dva studenti z Univerzity Hanyang a Univerzity Hongik v Soulu za projekt Morning Glory Cloud. Inspirovala je úvaha o možnosti zmizení korejské hranice. Porota na projektu ocenila spojení vědecko-fantastických aspektů s reálným světem ve velmi vyzrálém přístupu, který vykreslil demilitarizovanou zónu jako umělý oblak.

Třetí vítězný projekt Light of Hope se zaměřuje na přinášení světýlek naděje a světla vůbec milionům lidí žijících v utečeneckých táborech po celém světě. Porota považovala tento projekt za nákladově efektivní, prakticky realizovatelný a ocenila na něm i lidský přínos. Silnou myšlenku naděje v projektu vyjádřili čtyři studenti z Univerzity architektury, stavebního inženýrství a geodézie v Sofii, v Bulharsku.

Porota ocenila rozmanitost i kreativitu

Odborná porota udělila také dvě osobní uznání projektům z Číny a několik čestných uznání studentům z Kanady, Itálie, Dánska, Bulharska a Číny. O všech výhercích předních cen a držitelích čestných uznání rozhodla porota jednohlasně. Vítězný tým čínských studentů si odnesl odměnu ve výši 8 000 EUR a jejich učitelé pak částku 2 000 EUR. Autoři projektu na druhém místě získali odměnu 4 000 EUR, 1 000 EUR bylo určených pro jejich učitele. Bulharští studenti si za třetí místo odnesli 2 600 EUR a pro své učitele 600 EUR. Spolu s odměnami pro jednotlivá čestná uznání se v soutěži rozdělilo celkem 30 000 EUR.

Slavnostního vyhlášení letošního ročníku se zúčastnili také děkani českých a slovenských univerzit - prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze; prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, děkan Fakulty stavební VUT v Brně; doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., děkanka Fakulty architektúry STU v Bratislavě.

Denní světlo v hlavní roli

Porota v letošním ročníku soutěže vyzdvihla také fakt, že mnohé projekty nominované do soutěže IVA 2014 přesahují rámec parametrů návrhu a slouží navíc jako příspěvek ke společenské zodpovědnosti a pro společnost.

„Mnohé projekty se zaměřují na to, jak může světlo ovlivňovat politickou situaci. Propojují funkci světla s účely, které jsou nad rámec toho, co světlo obvykle poskytuje. Nejen pohledy a pohodlí, ale i řešení náročných situací, společenských diskusí a zapojení politických aspektů do práce se světlem,“ říká předseda poroty Craig Dykers.

„Touto cenou chceme inspirovat studenty, aby pracovali s denním světlem jako s něčím, co je víc než jen návrhová črta. Těší nás, když vidíme, že jsou letošní vítězné projekty a uznání významně zapojené do vážnějších témat, kterým svět čelí, a ukazují tak upřímnou společenskou odpovědnost,“ doplňuje Per Arnold Andersen, zástupce skupiny Velux v porotě.

Složení odborné mezinárodní poroty a hodnocení

  • Craig Dykers (Norsko, USA) – předseda poroty, zakládající partner ateliéru Snøhetta
  • Róisín Heneghan (Irsko) – zakládající partnerka firmy Heneghan Peng Architects
  • Magda Mostafa PhD. (Egypt) – docentka architektury na American University v Káhiře
  • Catherine Slessor (Velká Británie) – redaktorka časopisu Architectural Review
  • Per Arnold Andersen (Dánsko) – zástupce skupiny Velux