Budeme stavět dům z Ytongu. Vybrali jsme ho, protože vše zvládneme svépomocí. V projektu nás ovšem zarazilo, že máme jen jeden věnec – dolní, tedy vlastně mezi přízemím a prvním patrem. Když jsem se rozhlížel kolem, viděl jsem na stavbách i druhý věnec v patře pod pozednicemi na klasickém trámovém krovu. Může se kotvit pozednice rovnou do Ytongu, nebo je třeba mít vyzděný druhý věnec? Věříme projektantovi, protože o tom ví asi víc než my, ale chceme mít jistotu.

Váš dotaz by měl směřovat na zodpovědného projektanta statika, který dům navrhoval. Obecně lze říci, že oba případy, jak bez pozednicového věnce, tak i s ním, jsou možné. Ale je třeba si uvědomit, že záleží nejen na uložení konstrukce krovu na zdivo, ale hlavně na celkovém krovu, což předpokládám také navrhoval váš statik. Krov namáhá zdivo nebo pozednicový věnec nejen zatížením svislým (vlastní vahou včetně všech následných vrstev, jako je střešní krytina, tepelné izolace, případný sádrokartonový podhled) a přičteným nahodilým, ale také může působit silou vodorovnou – jako by se konstrukce rozevírala. Vodorovně působící síly se eliminují v návrhu krovu např. umístěním dvojice kleštin na jednotlivých krokvích. Je jasné, že pokud se kleštiny umístí výše, zvýší se volná délka krokví směrem k pozednici, a tím také vzroste působení vodorovných sil. Pokud by prostor v podkroví zůstal nevyužitý, mohly by se kleštiny osadit na krokve těsně nad pozednici, takže by se teoreticky dosáhlo nulové vodorovné síly. Záleží tedy na návrhu celkového krovu včetně využití podstřešního prostoru.

Pozednice se musí kotvit ještě proti vztlaku působícího větru. Obvykle se kotví pomocí závitové tyče osazené do zdiva, nebo do věnce na chemickou kotvu. Doporučuji vám se statikem celkovou koncepci ještě jednou probrat, zda opravdu zahrnul i účinky působení krovu. Za sebe mohu říci, že pozednicový věnec bych si udělal a propojil ho i na kolmých stěnách. Celková tuhost je zárukou, že nenastanou žádné problémy, i když bude krov jakýmkoliv způsobem pracovat – třeba pod extrémním zatížením mokrým sněhem. Opravdu je třeba se pouze ujistit o správnosti celkového návrhu, nezpochybňuji tím práci projektanta a statika.

Dotaz jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada 2/22