(Hibiscus L.)-vytrvalá asi 2 m vysoká a bohatě kvetoucí rostlina se složenými nálevkovitými nebo miskovitými květy nejrůznějších barev s nápadně žilkovanými listy s pilovitým okrajem, která pochází z Orientu. U nás kvete v druhé polovině léta a na podzim, jednotlivé květy však přetrvávají pouze 2 dny. Pěstuje se na osluněném, před větry chráněném stanovišti s výhřevnou vzdušnou půdou. Rozmnožuje se jarním výsevem, letním řízkováním nebo roubováním.