Veřejné osvětlení je osvětlení veřejných prostranství, ulic a silnic. Vlastní je obec nebo správce komunikace, mimo pozemní komunikace zřizuje a vlastní osvětlení vlastník nebo provozovatel pozemku nebo objektu.