Je tvořena starými opadanými listy, kromě dubu a kaštanu, které se vrství periodicky (vrstva listů, vrstva zeminy), zraje 2 roky a není tak výživná jako drnová (pH 5 až 6). Hraje velkou roli pro zkypření ve směsích.