Ministerstvo pro místní rozvoj společně se Spolkem pro obnovu venkova ČR a Svazem měst a obcí ČR vyhlásilo v letošním roce již 12. ročník soutěže Vesnice roku, která napomáhá propagovat obnovu venkova a současně přináší řadu příkladů dobré praxe, které inspirují další obce k realizaci vlastních programů obnovy.

"Soutěž Vesnice roku 2006 v Programu obnovy venkova je příležitostí pro zviditelnění venkova a důkazem toho, že aktivní přístup občanů a jejich účast na obnově a rozvoji své obce přináší velmi konkrétní výsledky," řekl ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič. "Nejedná se ale pouze o finanční bonus, s nímž je také vítězství spjato, ale je to rovněž příležitost ukázat rozmanitost a pestrost života mimo město a zvýšit prestiž i význam venkova."

Oficiální vyhlášení pravidel soutěže pro rok 2006 proběhlo dne 31. ledna 2006 v Lichtenštejnském paláci. Příjem přihlášek do soutěže byl ukončen 31. března 2006 a přihlásilo se rekordních 335 obcí ze 13ti krajů.

Hodnocení krajských kol proběhlo v průběhu měsíců května a června 2006. Výsledky krajských kol jsou k dispozici na webových stránkách soutěže www.mmr.cz, www.isu.cz, www.vesniceroku.obce.cz . Do celostátního kola postoupilo 13 obcí ze 13 krajů ČR.

Celostátní hodnotitelská komise navštívila v termínu od 4. do 10. září 2006 postupně všech 13 krajských vítězů a na svém zasedání dne 17. 9. 2006 zvolila vítěze titulu VESNICE ROKU 2006.

1. místo - vítěz titulu VESNICE ROKU 2006 / obec Liptál (Zlínský kraj)

2. místo / obec Střítež nad Ludinou (Olomoucký kraj)

3. místo / obec Heřmanice (Liberecký kraj)

Dále se komise rozhodla udělit následující speciální cenu celostátní hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku - Koláčovou cena komise obci Mikolajice (Moravskoslezský kraj)Vyhlašovatelé soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova (SPOV), Svaz měst a obcí ČR (SMO), Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Spolupracující úřady a organizace jsou Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR.

Zdroj: MMR