Větrná turbína je stroj, který přeměňuje kinetickou energii větru na mechanickou energii. Turbína je roztáčena větrem proudícím přes lopatky turbín. Když je mechanická energie přeměňována na elektřinu, stroj se nazývá větrný generátor. Pokud mechanickou energii používá přímo stroj, označuje se běžně toto zařízení větrný mlýn.