Větrolam je v ploché krajině řada dřevin vysázena s cílem poskytnout kryt proti větru a ochránit půdu před erozí.