Věž je výšková stavba – plná nebo s fukčním prostorem. Věže mohou být kostelní (s hodinami), průmyslové, telekomunikační nebo dobývací.