Pravidelné měsíční platy za velikost jističe vyvolali spoustu otázek a také řekl bych až rozčilení hlavně malých odběratelů. Na jednu stranu jsou pochopitelné připomínky, že velký jistič mám kvůli spotřebiči, který použiji pouze několikrát do roka, tak proč bych měl platit pravidelné měsíční poplatky za kapacitu, kterou využívám pouze nahodile. Ponechme stranou důvody takového zdražení a zaměřme se na řešení otázky „Nemám doma zbytečně předimenzovaný jistič?“ Snížení proudové hodnoty jističe nám přinese úsporu nákladů za elektřinu. Zároveň však přináší obavu, zda bude jeho velikost dostatečná pro bezproblémový provoz domácnosti a spotřebičů. Hlavní jistič je zařízení, které slouží k přerušení dodávky elektřiny případě zkratu, poruch a přetížení, čímž chrání spotřebiče před poškozením. Zároveň určuje, jaký maximální příkon jsme oprávněni odebírat z rozvodné soustavy. Výpočet velikosti jističe provedeme podle zákonů elektrotechniky odděleně pro jednofázový a třífázový domovní rozvod. Jednofázový rozvod Příkon vypočítáme podle vztahu P=UI, kde proměnná P prezentuje celkový příkon spotřebičů domácnosti, U fázového napětí sítě 230V a I velikost proudu, což je směrná hodnota pro určení velikosti jističe. Ve vzorci zanedbáme bezrozměrnou veličinu zvanou účiník, jejíž hodnotu stanovíme rovnou jedné. Použití jednofázových rozvodů je typické třeba pro byt, kde je dodávka tepla a TUV zajištěna pomocí centrální dodávky, k dispozici je plynový sporák. Elektřinu používáme hlavně k provozu standardních spotřebičů jako osvětlení, televize, kuchyňské roboty a lednice, dále pak příležitostně k provozu zařízení jako mikrovlnná nebo elektrická trouba, pračka a varná konvice. Typická hodnota jističe pro takové odběrné město je 125A. Ze vzorce odvodíme, že současně můžeme provozovat spotřebiče, jejichž celkový příkon je kolem 5,5 kW. Obráceným postupem, součtem všech příkonů spotřebičů, které fungují současně, je možné odhadnout nutnou velikost hlavního jističe. Třífázový rozvod Je využíván např. v rodinných domcích a chalupách, kde provozujeme náročnější elektrické spotřebiče jako elektrický bojler, sporák, strojní zařízení (cirkulárky, hoblovačky) a elektrické vytápění. Příkon určíme dle vzorce P=3UI, kde U je fázové napětí 230V, I velikost proudu, účiník zanedbáme a stanovíme roven jedné. Ze vzorce pak odvodíme, že při velikosti jističe 320A můžeme provozovat spotřebiče s celkovým příkonem kolem 13 kW, což není nijak malé číslo. V praxi se však stává, že přes všechny propočty není tento odběr možný a nabýváme dojmu, že velikost jističe není dostatečná nebo dochází k poruchám. Důvodem bývá nerovnoměrné zatížení fází, na jednu fází v rozvodu je připojeno více spotřebičů než na ostatní. Přetěžován je především zásuvkový rozvod, neboť právě k němu jsou připojeny náročné spotřebiče s pohyblivým přívodem jako je třeba mikrovlnka, varná konvice nebo plotýnkový vařič. Rozložení spotřebičů do více fází může změnit menšími úpravami odborník, ne vždy je to však možné. Některá řešení A) byt s jednofázovým přívodem, kdy elektřinu nepoužíváme k vaření, přípravě TUV a vytápění, ale pouze k provozu běžného vybavení současné domácnosti, obvykle je vhodný jistič 125A. B) byt nebo dům s třífázovým přívodem, kde elektřinu užíváme pro přípravu TUV a provoz běžného vybavení současné domácnosti, ne však pro vaření a vytápění, obvykle je vhodný jistič 316A. C) byt a dům s třífázovým přívodem, kdy elektřinu užíváme pro přípravu TUV, vaření a provoz běžného vybavení, ne však pro vytápění, obvykle je vhodný jistič 320A. D) plně elektrifikovaná domácnost si vyžaduje individuální řešení a jak by se dalo říct, správný přístup k věci. To znamená zajistit si (v projektu rozvodu, nebo úpravou stávající situace) rovnoměrné zatížení všech fází a např. aplikovat vhodné technické prvky jako třeba přednostní relé. Samotný fakt, že elektřinou vytápíme, ještě neznamená, že budeme vždy potřebovat jistič s horentními proudovými hodnotami. -www.ceskaenergetika.com-