Pomocí vibrací betonu se odstraní nežádoucí vzduch a vznik dutin a malta tak vyplní všechny prostory mezi pískem a kamenivem. Nadměrný obsah vody a vzduchu snižuje pevnost betonu a pomocí vibrací je pevnost zoptimalizovaná.