Architektonickou soutěž na zástavbu Šaldova náměstí již porota uzavřela. Společnost Plaza Centers, coby případný budoucí investor výstavby, s výsledky soutěže seznámí nadnárodní vedení své společnosti. Podle náměstka primátora Jiřího Veselky, projekt bude radě města předložen k rozhodnutí 7. března.

Soutěž na dostavbu centra Liberce / vítězný návrh Autor: archiv V uvedený den by měla být veřejnosti také zpřístupněna v prostorách Radničního sklípku výstava, jejíž expozici budou tvořit všechny soutěžní návrhy na architektonické řešení Šaldova náměstí. O konkrétním zahájení výstavy a jejím trvání budeme veřejnost včas informovat. Připomínáme, že záměrem společnosti Plaza Centers je na Šaldově náměstí vystavět moderní multifunkční komplex s parkováním a zelení . Pokud by radní města 7. března projekt neschválili, město nabídne plochu o 7 tisících čtverečních metrech dalším novým investorům.Přinášíme aktuální výsledky soutěže a také vítězný návrh Richarda Černého, Diany Hockové, Radima Kousala a Josefa Panny.

O soutěži: Druh soutěže: veřejná anonymní, projektová, jednokolová, architektonická soutěžPředmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení stavby víceúčelového objektu Liberec Plaza na Šaldově náměstí v Liberci. Účelem a posláním soutěže bylo nalézt nejvhodnější koncepci komplexního architektonického (tj. tvarového, dispozičního a provozního, technologického a materiálov Soutěž na dostavbu centra Liberce / vítězný návrh Autor: archiv ého) řešení stavby vyhovující vyhlašovateli soutěže a městu Liberec a zadat některému z autorů oceněných návrhů zpracování výkonových fází projektové dokumentace a dohledu nad jejich prováděním pro uvedenou stavbu na základě uzavřené smlouvy o dílo.Soutěž probíhala od 1. 11. 2005 do 27. 1. 2006

Porota: řádní členové poroty závislí: ing. arch. Petr Doležal; ing. arch. Jaroslav Bílek; řádní členové poroty nezávislí: ing. arch. Jiří Suchomel; ing. arch. Petr Dostál; ing. arch. Rostislav Chitov (náhradník poroty závislý: ing. Martin Kodrle; náhradník poroty nezávislý: Ing. arch. Yaron Sapir

Ceny: Soutěž na dostavbu centra Liberce / vítězný návrh Autor: archiv 1. cena - Richard Černý, Diana Hocková, Radim Kousal, Josef Panna, spolupráce: Jiří Březina, Pavel Novák, Milan Buchta, Jana Jachanová, Josef Škůrek2. cena - Pavel Švancer, Pavel Vaněček3. cena - neudělenaOdměna - Tomáš Dohnal, spoluautoři: Petra Osovská, Tomáš Hrubeš, Pavel ŠlejharZvláštní odměna - David Maštálka, Lenka Křemenová, Jakub Filip Novák, Milada Šnajdrová

 

 

S použitím podkladů vyhlašovatele a ČKA –var–