Ještě nedávno byla tato forma prodeje a nákupu nemovitostí u nás velkou a neobvyklou výjimkou, a i nyní je stále ještě v počátcích, zejména oproti zahraničí. Ale již je i u nás možné obchodovat s realitami, a to jak na takzvaných univerzálních, tak i specializovaných realitních aukčních systémech. Jednotlivé z nich se také liší podle toho, zda je na nich možné realizovat celou aukci od registrace zájemců až po konečné vypořádání, nebo jde pouze o virtuální aukční síň a dokončení je nutné zajistit již osobně.

Asi nejznámějšími univerzálními aukčními portály pro on-line obchodování jsou například Odklepnuto, Sbazar, eBum, Aukro, kde je možné bezpečně prodat či koupit, na co si kdo vzpomene, zboží i služby. V případě movitých věcí je zde obchod zrealizován poté, co bylo zboží vybranému zájemci „přiklepnuto“. U nemovitostí to však neplatí, aukce v tomto případě probíhají stejně, jako běžné aukce zboží, pouze s tím rozdílem, že aukční systém pouze zprostředkovává zkontaktování případných prodejců a zájemců o koupi a možnost uzavřít kupní smlouvu. Kupní smlouva nevzniká ani tehdy, když prodávající pouze zkontaktuje kupujícího. Obchod se uskutečňuje až na základě osobních jednání obou zúčastněných stran. Poslední jmenovaný portál, Aukro, uvádí ve svých obchodních podmínkách, že pouze předá prodávajícímu údaje kupujícího s nejvyšší nabídkou. Prohlídka nemovitosti, způsob uzavření smlouvy a další záležitosti, spojené s prodejem, si sjednávají obě strany již nezávisle na portálu. Stejné podmínky platí v tomto směru i na dalších aukčních portálech tohoto typu.

Elektronické aukční síně

V tomto případě už nejde pouze o jakousi „hru na aukci“. Provozovatel aukční síně uzavře v tomto případě před vyhlášením aukce s vyhlašovatelem aukce, tedy prodejcem nemovitosti, zvláštní smlouvu o provedení aukce. Účast na aukci je pak umožněna pouze identifikovaným, tedy registrovaným osobám, které uzavřely smlouvu o účasti na dané konkrétní aukci a splnily i další podmínky, jako například uzavřely smlouvu o budoucí smlouvě jako závazek uzavřít kupní smlouvu na nemovitost za podmínek aukčního řádu, složily aukční jistotu na účet provozovatele aukční síně a podobně.

Totožnost každého účastníka je přísně ověřována, aby byly znemožněny pokusy o podvod. Tyto osoby mohou činit nabídky na prodej nemovitosti. Průběh je v tomto případě obdobný jako v případě veřejné dražby. Když je aukce zahájena, mohou všichni její registrovaní účastníci prostřednictvím elektronického systému podávat své nabídky. Jedním z nových portálů v této oblasti je Amareta, který nabízí aukce nemovitostí i pronájmů. Prodávající si zde může stanovit takzvanou limitní cenu, která je vyšší než cena vyvolávací, ale účastníci aukce ji neznají. Ani nejvyšší nabídka tak kupujícímu nezajistí zisk nemovitosti, pokud tento obnos nepřekročí cenu limitní.

K nejnovějším, ale také nejvybavenějším serverům u nás patří realitní systém rAukce. V tomto případě probíhá celá komunikace výhradně elektronicky, není třeba předem podepisovat žádné smlouvy. Předmětem aukce zde mohou být také pouze reality, systém tak přesně, například prostřednictvím údajů z katastru, specifikuje předmět aukce, a vyhlašovatele aukce také zavazuje uzavřít smlouvu o koupi nemovitosti a převodu práv s vítězem aukce za aukční cenu. V tomto systému je možné využít automatický příhoz a zadat také limitní cenu, tu je možné během aukce snižovat. Portál umožňuje také tzv. Last Call – poslední výzvu ke zkrácení aukce bez možnosti jejího prodloužení, případně i přímý prodej Buy Now. V tomto ohledu lze rAukce srovnat s mezinárodním portálem eBay.

-Dana D. Daňková-

Foto: www.thinkstockphotos.com