Specializovaný sad určený pro pěstování vinné révy se nazývá vinice. Vinice je pozemek osázený vinnou révou. Tento název je v Čechách odedávna běžný, na Moravě se navíc často používá výraz vinohrad.