Účinek domácích vířivých van na organismus je velmi příznivý, o tom není pochyb, ale stejně jako u všeho jiného je potřeba dobře si vybrat. Pozvali jsme si tedy na kus řeči pana Jaroslava Řehůřka - obchodního ředitele společnosti Kaldewei, abychom se o vířivých vanách dozvěděli trochu víc - to, co je dobré před jejich pořízením vědět.

Mít doma vířivou vanu je bezesporu příjemné. Počáteční investice ale není zrovna malá. V jakém rozmezí se pohybují jejich ceny?

Nejlevnější neznačkové vířivé vany je možné koupit v řetězcích DIY i za cenu 10.000 Kč. Ceny značkových van se podle stupně vybavení pohybují mezi 20 až 100 tis. Kč. Vířivé vany od nejrenomovanějších výrobců jako Kaldewei, Jacuzzi nebo Villeroy & Boch pak pořídíte od 100.000 do 500.000 Kč (ceny vč. DPH).

Co obsahuje standardně vybavená vířivá vana a čím vším ji lze ještě dovybavit?

Každá standardně vybavená vířivá vana musí obsahovat masážní trysky a ovládání. Masážních trysek je celá řada. Hlavní dělení je na trysky pro vodní masáž a vzduchovou masáž (perlička).

Trysky pro vodní masáž jsou umístěny ve stěnách vany. Jsou obvykle směrově nastavitelné, někdy i regulovatelné. Některé systémy používají rotační, které mají obvykle vyšší účinnost. Zvláštním typem jsou pak mikrotrysky určené pro masáž bederní partie nebo chodidel.

Trysky pro vzduchovou masáž jsou umístěny ve dně vany. Ovládání bývá u jednodušších systémů mechanické, u složitějších elektrické pomocí dotykové klávesnice nebo dálkového ovládání.

Vířivou vanu lze v závislosti s nabídkou daného výrobce dovybavit např. podhladinovým světlem, ať již jednobarevným nebo spektrálním (pro chromoterapii), dezinfekcí, ozonizací, napouštěním přes přepadovou soupravu, ohřevem vody, madly, protiskluzovou úpravou...

Čím nám - našemu tělu prospěje hydromasáž?

Základní cíle vířivé masáže jsou:

  • stimulace imunitního systému těla
  • hloubkové prohřátí organismu a navození celkového pocitu tepla, zlepšení cirkulace krve
  • zlepšení dodávky kyslíku k orgánům
  • relaxace, navození příjemných pocitů, zrychlení rehabilitace

Jak vířivá masáž funguje?

U vodní masáže je princip následující: Voda napuštěná ve vaně je nasávána sacím košem, prochází čerpadlem a je vysokým tlakem vstřikována zpět do vany prostřednictvím speciálně umístěných trysek směřujících na cílové partie masáže. Trysky vytvářející proud vody (u některých systémů volitelně i vody a vzduchu) jsou umístěny ve fixních pozicích. Směr jejich proudu je ale obvykle možné manuálně měnit podle potřeb masáže.

Vzduchová masáž (perlička) pak obohacuje vodu ve vaně malými vzduchovými bublinkami. V tomto systému vzduch prochází tryskami umístěnými na dně vany a vytváří příjemný perličkový efekt. Miliony drobných bublinek vzduchu, které stoupají k hladině, působí na povrchovou tkáň těla jako jemná poklepová masáž. Vzduchová masáž má výrazný vliv na činnost lymfatického systému a na krevní tlak. Některé systémy kombinují působení vzduchu s působením vody (tzv. šampaňský efekt), který ještě prohlubuje relaxační účinky.

Systémy, které mají jak vodní, tak vzduchovou masáž, kombinují oba výše zmíněné účinky.

Co bychom měli při výběru vířivé vany sledovat, na co si dát pozor, abychom byli s vanou spokojeni dlouhá léta?

První otázka, kterou by si měl zájemce položit, je, k čemu chce vířivou vanu používat. A také jak často. Žádnému masážnímu systému totiž nesvědčí, pokud je používán jednou za několik týdnů nebo měsíců.

Podle způsobu použití by si pak měl zvolit systém nebo kombinaci systémů a doplňkovou výbavu. Informovat se, jaké konkrétní funkce daný systém nabízí a v jakém rozsahu je lze regulovat. Je zbytečné investovat do něčeho, co nebudeme nikdy používat. Týká se to i doplňkového vybavení.

U vodního systému je třeba se informovat, zda systém zajišťuje úplný odtok vody nejen z vany, ale i potrubního rozvodu. U perličky je dobré si zjistit, zda systém vhání do vany studený, nebo předehřívaný vzduch. Pokud studený, voda rychleji vychladne.

Protože se jedná o poměrně nákladnou investici, zejména u špičkově vybavených van, hraje důležitou roli i délka a rozsah záruky (zjistit si předem, na co se záruka vztahuje) a dostupnost záručního a pozáručního servisu včetně náhradních dílů. Některé díly se časem opotřebí a bude je potřeba vyměnit. Zejména je třeba být opatrný u levných neznačkových výrobků, aby nebylo nutné po pár letech vyměnit celou vanu.

Je dobré se podívat i na kvalitu provedení jednotlivých komponentů.

V případě zdravotních potíží je nutné se předem poradit s lékařem, zda je pro nás vířivá masáž vhodná a případně jaká.

Jaké nároky má vířivá vana na tlak vody, ohřev vody…? Chceme-li si ji pořídit, jaké technické parametry by měla v tomto ohledu naše domácnost splňovat?

Funkce vířivé vany není závislá na tlaku vody v potrubí, protože vířivé systémy pracují s vodou napuštěnou ve vaně. Pro funkci každého vířivého systému je tedy nutná minimální výše vodní hladiny ve vaně. Teplota vody se pohybuje podle cíle masáže od 32 do 40 °C, zdroj teplé vody musí být schopen proto poskytnout dostatečné množství takto teplé vody.

Vířivá vana je elektrický spotřebič. Jeho příkon je závislý na instalovaných systémech a vybavení. Může dosáhnout i 5 kW. Vířivá vana vyžaduje samostatný okruh s jističem.Pod jakým tlakem by měla být voda do vany vháněna, aby byla masáž účinná a zároveň aby voda nezůstávala v trubkách systému a nekazila se zde?

Tlak vody závisí na použitém čerpadle a obvykle je možné ho regulovat. Intenzitu masáže je třeba volit tak, abychom docílili požadovaného účinku a masáž nepůsobila nepříjemně.

To, zda se voda bude v trubkách kazit, nebo ne, nezávisí na intenzitě masáže, ale na konstrukci vany. Systém by měl být konstruován tak, aby z něho po skončení koupele všechna voda vytekla.

Kvalitnější vzduchové systémy mají zabudovánu funkci vysoušení, která se několik minut po vypuštění vany sama sepne a sytém vysuší teplým vzduchem.

Čemu bychom se měli při užívání vířivé vany vyvarovat a jak ji udržovat?

Je třeba si především uvědomit, že se jedná o terapeutické zařízení. Ve vířivé vaně bychom neměli provádět nic, co přímo nesouvisí s očistou těla, tedy prát a barvit prádlo, vypouštět do ní odpad z pračky nebo myčky, umývat nádobí, boty apod. Trpí tím zejména chromované součásti.

Při vířivé koupeli není možné používat pěnící nebo olejové přísady do koupele. Mohlo by dojít k neodstranitelnému znečistění potrubních rozvodů. Lze používat pouze speciální přísady určené pro vířivé vany (vyrábí např. německá firma Banisan).

Při údržbě je třeba řídit se pokyny výrobce, protože vany jsou vyrobeny z různých materiálů a každý z nich je citlivý na jiné chemikálie. Před použitím jakéhokoliv čisticího prostředku se ujistit, zda není nevhodný pro materiál, z něhož je vyrobena vana nebo trysky. Aby vana i viditelné části systémů dlouho vydržely, je vhodné umýt a vyčistit vanu ihned po použití.

Systémy pro vodní masáž je třeba pravidelně dezinfikovat. Nejlépe po každém použití, ale minimálně po delší přestávce v používání. Dezinfekce odstraňuje i případné usazeniny, jako jsou např. zbytky mýdla, prachu, kůže apod. Řada výrobců nabízí jako standardní nebo doplňkovou výbavu automatickou čisticí jednotku, která tuto práci udělá za vás. Další z možností, jak pečovat o čistotu systému, je vybavit vanu ozonizační jednotkou, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s dezinfekcí.

Děkujeme za rozhovor.

-td-Foto: Kaldewei