Visuté zahrady Semiramidiny patří sedm divů světa. Nechal je vybudovat babylónksý král pro královnu Semiramis na terasách paláce. Zahrady měly být zavlažovány vodou, která stékala po hradbách. O existenci nejsou nezvratné důkazy.