Nadace Holcim Foundation si je vědoma toho, že mladá generace sehrává rozhodující roli při prosazování inovativních přístupů v trvale udržitelném stavebnictví. Koncem května letošního roku udělila nadace granty v hodnotě 200 tisíc amerických dolarů na postgraduální práce studentům, které zároveň pozvala na mezinárodní sympózium o změnách v urbanistice do Šanghaje.

Součástí sympózia byla i soutěž, ve které studenti na ploše jednoho plakátu prezentovali své vize o trvale udržitelné výstavbě. Práce studentů z celého světa přinesla nové nápady a řešení, jak nahradit nedostatek vzácných přírodních zdrojů potřebných pro život člověka. Byly rovněž důkazem, že mladé generaci záleží na naší budoucnosti a ctí odpovědnost vůči svým potomkům.

Ze 30 vybraných plakátů ocenili experti ze 42 zemí pětici nejlepších a nejinspirativnějších z pohledu trvale udržitelného stavebnictví a jejich hmatatelného přínosu pro uživatele.

1. cena: James Graham a Tad Jusczyk, Massachusetts Institute of Technology, USA za Crowd Farm I lidský pohyb může produkovat elektrickou energiiStudenti amerického Technologického institutu v Massachusetts získali nejvyšší uznání odborníků za nápady, jak zachytit a dále využít kinetickou energii lidského pohybu, která je dnes jako možný alternativní zdroj celkem ignorovaná. James Graham a Tad Jusczyk vymysleli prototyp stoličky, která při každém pohybu (dosednutí, vstávaní...) roztočí setrvačník napojený na dynamo, které pak vyrábí elektrickou energii. Další z navrhovaných možností, která porotce zaujala, je systém pružných podlahových bloků, které se při každém našlápnutí mírně deformují, třou o sebe a právě na principu dynama produkují elektrickou energii. Studenti odhadují, že jediným došlápnutím se vyrobí energie na rozsvícení dvou 60W žárovek na jednu sekundu. Při 28 tisících kroků vyprodukuje člověk tolik energie, že by na sekundu uvedl do pohybu celý vlak. Realizace takového nápadu má smysl především v oblastech, kde se pohybuje velké množství lidí, kteří tudíž udělají mnoho kroků – tedy na železničních stanicích, nákupních centrech apod.

2. cena: Konrad Milton, ETH Zürich, Švýcarsko za Vytvoření sedmé oázy Egypta Jak přivést pitnou vodu do sedmé egyptské oázy Nápad švýcarského studenta se zabývá myšlenkou na tvorbu sedmé plnohodnotné oázy v Egyptě. Řeší problém, jak do ní přivést pitnou vodu. V Egyptě v současnosti existuje šest oblastí, oáz, jejichž nadmořská výška je většinou pod úrovní moře. Pitná voda, která je podmínkou vzniku oázy, k nim putuje stovky přes stovky kilometrů půdy. Nížina Qattara je potenciálně sedmou egyptskou oázou s rozlohou okolo 20 tisíc čtverečních kilometrů (pro srovnání plocha Slovenské republiky zabere necelých 50 tisíc čtverečních kilometrů). Není v ní však voda. Studenti Technické univerzity v Curychu našli způsob, jak do oázy přivést pitnou vodu z "odsolovacího" závodu, umístěného nedaleko pobřeží Egypta ve Středozemním moři. Je to o něco více než 80 kilometrů od Qattara. Přívod vody by byl zabezpečen samospádem, tedy bez potřeby dodatečné energie. A je tu nové místo pro život.

3. cena: Gustavo Torres, Universidad Iberoamericana, Mexico City za projekt Směrem k novému systému zachycení dešťových vodV Mexico City trvá období, kdy vydatněji prší, asi osm měsíců v roce. Gustavo Torres, student univerzity z Mexico City, prostřednictvím oceněného plakátu navrhuje vybudování nového systému na zachycování srážek a jejich dalšího využívání jako užitkové vody. Navrhovaný systém je založený na sérii parkových jezer, na jejichž dně plánuje umístit solární panely, které by měly sloužit k výrobě elektřiny. Jedna plocha tak poslouží dvěma účelům a navíc přispěje ke zkvalitnění protipovodňové ochrany (zabezpečí řádný odtok vody) i ke zlepšení klimatu ve městě (díky mírnému ochlazení vzduchu).Čestné uznání: Nils Havelka a Nicolas Zimmermann, ETH Zürich, Švýcarsko za Koncept udržitelnosti obytných domov Řešení, jak přivést pitnou vodu tam, kde je jí nedostatekStudenti švýcarské univerzity si vysloužili čestné uznání za návrh flexibilního systému stavby obytných prostor. Ten je schopný se přizpůsobit měnícím se individuálním požadavkům každého člověka (během mládí, přes období výchovy dětí až po jeho stáří) a externím podmínkám. Jednou z myšlenek je vytvoření jakési skořápky kolem domu z jednoduchého lešení (ve vyspělých zemích může být z kovu, jinde však například i z bambusu) pokrytého bandaskami s vodou a řasami. Ty žijí díky oxidu uhličitému (CO2), který vstřebávají, čímž by pomohly vyčistit vzduch. Díky fotosyntéze mohou dokonce vyrábět energii. Krom toho je možné v takovém systému upravovat vodu. Ta se vystavením slunečnímu záření stává pitnou (v souladu s metodikou Světové zdravotnické organizace). Nápad této dvojice studentů je ideálním řešením problému pro části světa, kde pitná voda není zcela běžná a dostupná.

Čestné uznání: Dukui Li, Jia He and Yuguo Wang, Tongji University, Čína za mikrourbanismusŘešení otázek neefektivního využívání energie a znečištění v přelidněné ŠanghajiProjekt studentů z Univerzity v Tongji by měl přinést řešení pro revitalizaci přelidněných oblastí a efektivnější využívání energie. Podstatou řešení je vytvoření nové alternativní obytné části na okraji města, do které by měli být postupně přestěhováni obyvatelé z nejhustěji obydlených oblastí. Ty se potom očistí od množství odpadu a uskuteční se v nich rekonstrukce. Nově vzniklá mikrourbanistická plocha je založená na principu sítě sestavené z obytných budov, veřejných prostor a zelených ploch menších rozměrů (s nižšími náklady na energie). Původní centrální část bude sloužit jen veřejným budovám vystavěným také na principu nízkonákladových a nízkoenergických projektů. Vytvoří se i nová infrastruktura. Více informací včetně ukázky plakátů studentské soutěže (v PDF formátu ke stažení) jsou k dispozici na: www.holcimforum.org/studentposters

Nadace Holcim Foundation finančně podpořila i pět výzkumných doktorandských prací v rámci nové kategorie s názvem Next Generation, která byla vytvořena pro mladé profesionály v nedávno vyhlášené celosvětové soutěži Holcim Awards.

Zdroj: Nadace Holcim Foundation