Dobrý den, rozhodujeme se mezi otočnou a posuvnou bránou. Jaký je mezi nimi zásadní rozdíl? Na co je která vhodnější? (Jiří Z.)


Zásadní roli zde hrají prostorové možnosti. Posuvné brány jsou náročné do šířky. Počítejte s prostorem pro délku brány a dalším minimálně půl metrem navíc.

Ten, kdo tuto možnost nemá, pak volí bránu otočnou. Zde je potřeba mít prostor za bránou, směrem dovnitř pozemku, kam se brána otevírá. Je to tedy ideální řešení například pro domy s dlouhou příjezdovou cestou. Pro takovou čtyřmetrovou dvoukřídlou otočnou bránu musíte počítat minimálně s 2,5 metry volného prostoru.

Při výběru vjezdové brány doporučuji obrátit se na odborníky, kteří přijedou na místo realizace, vše zaměří a poradí vám tu nejvhodnější variantu. Nebudete se totiž rozhodovat jen mezi posuvnou či otočnou. Existují čtyři typy konstrukcí. Otočné brány mohou být jednokřídlé či dvoukřídlé, posuvné brány pak samonosné či kolejnicové.


Jaká je hloubka základů u sloupků u posuvných bran bez kolejnice a je nějaké rozmezí? (František K.)

Minimální hloubka základu by měla být vždy 800 mm, avšak v některých našich případech, a to zejména u bran, doporučujeme minimální hloubku 1000 mm. Jedná se o to, aby byla dodržena především nezámrzná hloubka základu, a nedocházelo tak k nežádoucím pohybům oplocení.


V čem zásadním se liší posuvné brány s kolejnicí a bez kolejnice? (František K.)

Zásadní rozdíly jsou v tom, že samonosná brána (bez kolejnice) jezdí “ve vzduchu”, a nepotřebuje tak žádné vedení (kolejnici) v celé své délce posunu, ale na druhou stranu je u ní nutný větší vynášející trojúhelník, a potřebuje tak delší prostor ve směru otevření. Samonosná brána je samozřejmě praktičtější, protože odpadá nutnost údržby kolejnice, ale kolejnicová brána je vhodná tam, kde není tolik prostoru pro otevření brány. Je u ní však zase pracnější a nákladnější příprava základů, které musí být po celé délce kolejnice.


Jaké jsou teoreticky největší rozměry brány u rodinného domu? (Ondřej K.)

Toto se nedá říct, protože teoreticky se dá vyrobit cokoliv. Racionálně bychom se v privátním sektoru měli pohybovat v rozmezí, aby bránou pohodlně projelo osobní auto, což by mohlo být 3000 mm a maximálně do 6000 mm. U delších bran se pak už jedná zpravidla o brány průmyslové.


Jaká je síla motoru pro posuv? (Ondřej K.)

Tlačná a tažná síla u pohonů pro posuvné brány se pohybuje od cca 650 až do 1200 N a u pohonů pro otočné brány je to v rozmezí cca 2000 až 2700 N.


Má být elektřina s proudovým chráničem a jak silné má mít pojistky? (Ondřej K.)

Určitě doporučujeme kabel přivést přes proudový chránič a na samostatný 6A jistič.


Odpovídal Josef Mráz, technický ředitel společnosti Lamark.

Pokud máte odborné dotazy, pošlete nám je na e-mail redakce@dumazahrada.cz. Buď na ně odpovíme sami, nebo oslovíme odborníky, jako například stavebního inženýra Romana Brabce, našeho dlouholetého spolupracovníka.

Pokud máte odborné dotazy, pošlete nám je na e-mail redakce@dumazahrada.cz. Buď na ně odpovíme sami, nebo oslovíme odborníky, jako například stavebního inženýra Romana Brabce, našeho dlouholetého spolupracovníka.