V Programovém prohlášení se vláda zavázala, že ”bude i nadále pomáhat mladým manželům a mladým lidem do 36 let, aby pro ně bylo reálné získat první bydlení. Tento cíl podpoří formou adresné podpory při získání vlastního nebo družstevního bytu či podporou rekonstrukce obydlí.” První část závazku vlády je již plněna, a to od prosince 2004, kdy začal Státní fond rozvoje bydlení poskytovat výhodné úvěry do 300 tisíc korun na výstavbu nebo pořízení bytu.

V Programovém prohlášení se vláda zavázala, že "bude i nadále pomáhat mladým manželům a mladým lidem do 36 let, aby pro ně bylo reálné získat první bydlení. Tento cíl podpoří formou adresné podpory při získání vlastního nebo družstevního bytu či podporou rekonstrukce obydlí. První část závazku vlády je již plněna, a to od prosince 2004, kdy začal Státní fond rozvoje bydlení poskytovat výhodné úvěry do 300 tisíc korun na výstavbu nebo pořízení bytu.

K plnění druhé části závazku připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR návrh nového nařízení vlády, které je projednáváno v meziresortním připomínkovém řízení a do konce měsíce října jej poté předložím vládě. Toto navrhované nařízení vlády upravuje podmínky za nichž bude Státní fond rozvoje bydlení poskytovat mladým manželům či mladým rodičům do 36 let výhodné úvěry také na modernizaci bytu, a to jak bytu ve vlastnictví, tak bytu např. družstevního. Je navrženo, aby státní dvouprocentní úvěr mohl být poskytnut do výše 100 až 200 tisíc korun. Konečná výše úvěru bude ještě projednána na základě propočtů disponibilních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení pro rok 2006 podle návrhu jeho rozpočtu na příští rok.

Od ledna 2006 tedy bude možné poskytovat mladým lidem do 36 let, kteří žijí v manželství nebo pečují o nezletilé dítě, zvýhodněný úvěr na modernizaci bytu, bytového domu či rodinného domu. Vymezení účelu výhodného státního úvěru je navrženo tak, aby odpovídalo stavebním předpisům. Modernizací bytu se rozumí tzv. stavební úpravy nebo udržovací práce, dále připojení bytu či domku k veřejným sítím technického vybavení, bude-li žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby.

Podmínkou bude, aby modernizovaný byt nebo domek sloužil po celou dobu splácení úvěru k trvalému bydlení - proto, aby stát podporoval pouze ty osoby, které potřebují řešit bytovou potřebu zvýšením kvality svého bydlení a bydlení své rodiny.

Při návrhu tohoto nového podpůrného nástroje jsem vycházel zejména z toho, že řada mladých rodin využívá např. starší domek získaný od rodičů nebo koupí, přičemž technický stav takové starší nemovitosti již neodpovídá nárokům současného bydlení. Nejčastěji je nutné vybudovat koupelnu, popř. vytápění; někdy je také nutné opravit omítky, okna nebo střechu. Jedná se o nákladné investice a jsem pevně přesvědčen, že úvěr od státu poskytnutý za velmi výhodných podmínek umožní řadě mladých rodin si zlepšit kvalitu svého bydlení a založit tak skutečný domov, který bude splňovat nároky současného bydlení.

Podpora mladých domácností patří k prioritám této vlády. Tento nový nástroj bude dalším potvrzením toho, že se nejedná pouze o deklaraci podpory, ale o skutečný zájem o bydlení mladých lidí a o vytvoření podmínek pro zvyšování dostupnosti bydlení mladých manželů či mladých rodičů. V České republice je mnoho bytů, jejichž technická kvalita neodpovídá modernímu bydlení; nová podpora se proto jistě setká se zájmem těch, kteří se sami chtějí na zlepšení svého bydlení aktivně podílet.

V současné době také intenzivně jednám se zástupci stavebních spořitelen o možnostech provázání státních podpůrných programů s produkty systému stavebního spoření, které je nejrozšířenější formou spoření na bytové potřeby a nejrozšířenější formou úvěrování těchto bytových potřeb. Kombinaci nástrojů státu a nástrojů využívajících soukromých aktivit občanů považuji za nejen žádoucí, ale i efektivní.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj