Regulované nájmy zřejmě začnou růst v říjnu 2006. Vláda schválila návrh zákona o nájemném, který předpokládá roční nárůst nájmů v průměru o 9,3 procenta po dobu šesti let. Od roku 2012 by měla výši činží určovat dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem. V České republice se regulované nájemné vztahuje na zhruba tři čtvrtě milionu bytů, což je téměř pětina trvale obydlených obydlí. Soukromí majitelé vlastní asi 300.000 bytů, ostatní patří obcím. -čtk-