Vláda schválila návrh nové podoby úpadkového práva, která by měla zrychlit a zjednodušit konkurzy a zvýšit pravomoci věřitelů na úkor soudců. Zákon, který nově zavádí i způsob řešení oddlužení lidí na základě dohody o splátkovém kalendáři s bankou, předložil vicepremiér Martin Jahn společně s ministrem spravedlnosti Pavlem Němcem. Nynější úprava úpadků v ČR je podle expertů katastrofální. Konkurzy trvají léta a věřitelé získají nazpět průměrně jen 17 procent pohledávek, což je nejméně v EU. Konkurzy navíc mají naprostou převahu nad sanací problémových podniků. Zatímco návrhů na konkurz je v ČR ročně kolem 4000, vyrovnání je nejvýše pár desítek. Mezi nové principy zákona patří podle Jahna zejména to, že věřitelé budou mít při konkurzu hlavní slovo. Budou mít například zásadní vliv na jmenování konkurzního správce, kterého budou moci i odvolat. Zatímco nyní končí podniky v konkurzu vesměs likvidací, nová úprava by měla posílit možnost prodeje podniku a nabízí možnost jeho reorganizace, dodal. Nový zákon by měl zavést také osobní bankrot pro občany nebo drobné podnikatele. Ten je podle expertů nutný kvůli rostoucímu zadlužování obyvatel a stále větší oblibě splátkových prodejů. Lidé by měli mít možnost se oddlužit jednorázovým vyrovnáním nebo splátkovým kalendářem. Zcela samostatně by se měl řešit úpadek bank a jiných finančních institucí, u kterých by měla platební neschopnost hromadný dopad na jejich klienty. Zákon pamatuje i na dlužníky, kterým úpadek teprve hrozí. Ti by měli mít šanci překonat svůj krizový vztah mimo úpadkové řízení. Více chránit by se měl také takzvaný poctivý dlužník, tedy takový, který si úpadek sám nepřivodil a snaží se co nejvíce ho splatit. Cílem chystaného zákona je také zrychlení celého procesu úpadku. Návrh proto upouští od různých formálních ochranných lhůt a dalších nástrojů, které umožňovaly protahování řízení, a umožňuje naopak zkrácené řízení. Úpadkový zákon by měl legislativním procesem projít do prvního pololetí příštího roku a s jeho účinností se počítá od roku 2007. Nová právní úprava by se měla týkat jen nových konkurzů, nikoliv těch, které začaly již dříve. O nápravu největších problémů současné úpravy úpadkového zákona, který byl již třiadvacetkrát novelizován, se pokouší i další novela úpadkového práva, jíž navrhla opoziční ODS. Návrh už úspěšně prošel Senátem, kde byl předložen. Jeho cílem je rovněž posílení pozice věřitelů a vytvoření obranných mechanismů proti zneužití práva ze strany soudců a správců konkurzní podstaty. Hlavní principy nového zákona: - Věřitelé budou mít při konkurzu hlavní slovo - Krach podniku neznamená nutně jeho likvidaci - Věřitelé budou mít zásadní vliv na jmenování konkurzního správce zvoleného soudem - Zákon nově zavede i způsob řešení oddlužení lidí Zdroj: ČTK