Vrtule ořechová pocházející ze Severní Ameriky se v důsledku stále intenzivnější dopravy zboží objevila již na přelomu 80. a 90. let 20. stol. v prvních evropských zemích. U nás byla poprvé zaznamenána na jižní Moravě v roce 2017, od té doby se objevila již v několika lokalitách i na území Čech. Během roku vytváří tato moucha jednu generaci. Dospělí jedinci se v Evropě a pravděpodobně i u nás vyskytují od poloviny června do začátku října, nejhojnější jsou v srpnu.

Zelenooký oligofág s nápadnou kresbou na křídlech

Dospělé vrtule ořechové jsou až 7 mm dlouhé, mají nápadnou tmavou kresbu na křídlech a žlutooranžové až světlehnědé tělo. Samice jsou obvykle trošku větší než samci. Jejich výrazným znakem jsou nápadné zelené oči, které po smrti změní barvu na hnědou.

Vrtule ořechová je oligofág, tedy živočich parazitující na úzkém okruhu příbuzných hostitelů, v tomhle případě ořešáků rodu Juglans. Samičky kladou vajíčka těsně pod zelenou slupku ořechu, z vajíček se zhruba po týdnu vylíhnou bílé až žluté válcovité larvy, které se živí oplodím, v němž zároveň žijí. Larvy v posledním vývojovém stadiu vypadávají z plodů a zalézají pod zem, kde se kuklí a přezimují do dalšího roku.

Způsobuje zakrsnutí, opadání a hnilobu ořechů

Pokud vrtule napadne ořechy na začátku sezony, zakrsnou a často předčasně opadávají. Ořechy napadené larvami vrtulí jsou navíc náchylnější k houbovým a bakteriálním chorobám, způsobujícím zčernání oplodí a ve výsledku plesnivost ořechu. Ořechy napadené koncem léta mají poškozenou slupku a ztmavlou skořápku, ale mohou dozrát a v případě, že se na nich nevyskytují plísně nebo nemají změněnou chuť, jsou jedlé. Poškozené oplodí je ale nutné odstranit a ořechy usušit.

Ochrana je zatím především mechanická

Jedná se o relativně nový druh škůdce, takže ucelený systém ochrany ještě není vyvinutý. Po zjištění napadení je potřeba otrhat či sesbírat postižené plody a zlikvidovat je, buď spálením, nebo zakopáním hluboko do země, aby vrtule nemohly vylézt. Na vnější a osluněnou stranu stromu lze rozvěsit ve větším počtu žluté lepové desky, které zahubí samičky před nakladením vajíček. Na podzim můžete pod stromy aplikovat dusíkaté vápno nebo prostor pod stromem až do jara zakrýt, aby se vylíhlé vrtule nedostaly zpět na strom.

Z chemických prostředků lze vyzkoušet přípravky proti vrtuli třešňové, například Spintor nebo Danadim Progress, nejlépe v první polovině srpna s opakováním za 1–2 týdny. Důležité je neztratit trpělivost, a i když vás vrtule připravila o úrodu, strom nekácet. Její populace by se měla časem stabilizovat a škody snížit. Navíc se na trhu pravděpodobně objeví nějaký chemický prostředek určený přímo na vrtuli ořechovou a vhodný pro zahradní použití.

V boji s vrtulí ořechovou můžete pomoct i vy

Vzhledem k tomu, že se jedná o nového škůdce, zajímají se o něj i vědci. I vy se můžete zapojit do výzkumu. Pokud výskyt tohoto vetřelce ve svém okolí zpozorujete, na webu www.najdije.cz pod záložkou vrtule ořechová můžete své poznatky popsat do kontaktního formuláře, a pomoct tak vědcům z Výzkumného ústavu rostlinné výroby zmapovat její výskyt, šíření, a tím i potenciální škodlivost.

Zdroje: vurv.cz, agromanuál.cz, nkz.cz