Vlhkomilné rostliny potřebují ke zdárnému růstu a vývoji hojnost vody v půdě po celou dobu vegetace. (Zdroj: Kol. autorů: Velká encyklopedie zahrady od A do Z. Knižní klub, 2002, Praha)