Základní vlastnost vzduchu je vlhkost vzduchu, která udává, jaké množství vody v plynném stavu obsahuje dané množství vzduchu. Rozdělení vlhkosti: absolutní vlhkost vzduchu a relativní vlhkost vzduchu. Vlhkost vzduchu má vliv na lidské zdraví.