Je několik způsobů, jak se může vlhkost do domu dostat. Buď si ji tam zaneseme sami, nebo projde zvenčí. Na vlhkost, kterou si způsobujeme sami, se podíváme příště. Nyní se podívejme na vlhkost, která se do domu dostane z konstrukcí, je to hlavně:

  • Vlhkost ze země
  • Zatečení do stěny nebo střechy
  • Prasklé rozvody

Vlhkost ze země

Poznáte ji podle slaných a vlhkých map na fasádě nebo na omítce v místnostech. Většinou do výšky jednoho metru nad zemí. Proti zemní vlhkosti jsou moderní domy vybaveny hydroizolací, která obývanou část oddělí od vlhké země. Staré domy buď hydroizolaci neměly, nebo už je příliš stará a není funkční.

Nejčastějším řešením je stěny domu podříznout a opatřit hydroizolací, nebo provést injektáž, která zamezí průniku vlhkosti do stěn. Pokud podřezáváte pod zemí, je třeba opatřit stěny pod terénem hydroizolační fólií nebo nátěrem. Náklady na opatření proti zemní vlhkosti počítejte na několik desítek až stovek tisíc korun.

Pozor, setkal jsem se i s použitím nopové fólie jako hydroizolace, ta tak ale nefunguje. Je to drenážní fólie. Jejím cílem je chránit hydroizolaci, která je pod ní, a odvést vodu do drenážního potrubí, které vede kolem domu.

Zatečení do stěny a do střechy

Do domu obvykle zateče střechou. Způsobí to například prasklá taška nebo špatné oplechování kolem komína. Zatéci může i zdí. Například, když přiléhá k chodníku nebo dlažbě dvora a odstřikující voda při dešti stěnou proniká. Opatření proti zatečení z boku se obvykle realizuje v rámci zateplení celého domu.

Vraťme se ale ke střeše. Voda, která zateče na neobývanou půdu, obvykle rychle vyschne. Horší je situace, kdy zateče do střechy zatepleného podkroví, taková vlhkost naruší tepelnou izolaci a také nosné konstrukce krovu. I když není podkroví využívané a je tam volný prostor, může vlhkost nadělat slušný nepořádek. Když totiž zateče do míst, která nejsou volně přístupná, například kde střešní krokev leží na zdivu, tam dochází k růstu dřevokazných hub a ty konstrukci krovu ničí.

Co s tím? Záleží, zda chcete konstrukci krovu zachovat, nebo ji plánujete zbourat. Pokud počítáte s bouráním a stavbou nové střechy, vyměníte celou konstrukci střechy za novou v rámci přestavby. Pokud byste radši střechu zachovali a vestavěli podkroví dovnitř, navštivte při prohlídce domu půdu a věnujte pozornost stavu střešní krytiny a krovu.

Prasklé rozvody

Tento problém není většinou při prohlídce vidět a přijde se na něj, až když nastoupí stavební firma. Nejčastěji jde o rozvody pod zemí, například je prasklé svodné odpadní nebo dešťové potrubí. Voda z prasklého potrubí se dostane pod základy a podmáčí dům. Důsledkem jsou statické poruchy, například naklánějící se zeď. Proto doporučuji veškeré rozvody pod domem vyměnit za nové. Toto řešení vás stojí jen minimální náklady navíc, protože ostatní rozvody vyměníte v průběhu běžných stavebních prací.

Shrnutí

S vlhkostí bojuje skoro každý starší dům. Nejjednodušší řešení je oddělit celou stavbu od zemní vlhkosti a odstranit další zdroje vlhkosti, jako je zatékání střechou, stěnami nebo prasklou kanalizací. S náklady na tato opatření musíte při rekonstrukci počítat.

Autorem článku je Ing. Martin Perlík, stavební inženýr, autor knihy Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů. Recenze knihy zde.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com