Vnitřní omítky rozdělujeme podle počtu vrstev na jednovrstvé, dvouvrstvé, vícevrstvé a nástřiky. Podle úpravy a opracování povrchu omítky na tlusté, hladké, jemné, vyhlazené, ozdobné, leštěné, škrábané, česané, broušené, stříkané a jiné. Podle použitých materiálů na vápenné, vápenocementové, cementové, vápenosádrové, sádrové, speciální, z plastů apod. (Zdroj: naseinfo.cz)