Po zkušenostech z posledních desetiletí, kdy se ukázalo, že některé materiály běžně ve stavebnictví používané byly zdravotně závadné, se stavebníci více zajímají, z čeho bude jejich dům postaven. Volba vnitřní omítky má přímý vliv na kvalitu vnitřního prostředí.

Co je omítka

Omítka Autor: Rigips Autor: Rigips

Průmyslově vyráběné omítky jsou vlastně suché maltové směsi, doplněné určitými přísadami podle typu zpracování. Směsi jsou určené pro strojové nebo ruční zpracování. Pokud se nanáší více vrstev, spodní se označuje jako jádrová omítka. K nejčastěji používaným omítkám v interiéru patří štukové omítky, které se nanáší ve dvou vrstvách. Spodní vrstva je z hrubé vápenocementové malty (nebo z malty cementové, pokud je třeba dosáhnout větší pevnosti), lícní štuková vrstva se připravuje z jemné vápenné malty a natahuje se dřevěnými nebo kovovými hladítky na vyrovnané jádro. K výrobě štukové omítky se používá velmi jemný prosátý písek (výrobci u různých typů omítek obvykle udávají tzv. zrnitost - tedy maximální velikost zrnek plniva).

Běžně používané vnitřní omítky

Podle počtu vrstev:

  • jednovrstvé, dvouvrstvé, vícevrstvé a nástřiky
  • štukové omítky (jemná maltová směs zrnitosti max. do 1,5 mm, která se v tenké vrstvě nanáší na jádrovou omítku -- finální úprava omítky), historický štuk je směs z jemného písku, vápna, případně sádry nebo cementu, která se používala na svrchní vrstvu omítky a tvořily se z ní plastické ozdoby.

Podle surovin:

  • vápenné, vápenocementové, cementové, vápenosádrové, sádrové, hliněné

Optimální parametry vnitřního prostředí:

Tepelně-vlhkostní podmínky tvoří jen část z faktorů, které ovlivňují mikroklima uvnitř budov, ale z hlediska působení na organismus patří k nejvýznamnějším (následují světelné a akustické podmínky).

  • optimální teplota vnitřního vzduchu je pro oblečeného člověka 21,5 ± 2 °C v zimním období
  • teplota vnitřního povrchu stěny musí být vyšší než teplota rosného bodu vzduchu
  • relativní vlhkost vnitřního vzduchu v místnostech s pobytem osob by měla být mezi 40 % až 60 %, ideálně 50 %
  • maximální koncentrace CO2 ve vzduchu v místnostech s pobytem osob nemá přesáhnout 0,1 %

CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 3/14.

Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: send@send.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 225 985 225 *