Pokud máte starý vodovodní systém, zkontrolujte výtlačný tlak vody na nejvzdálenějším vývodu. Nízký tlak může znamenat nárůst vodního kamene v potrubí, což jej kvalifikuje k propláchnutí speciálním přípravkem nebo dokonce k výměně. Zkontrolujte také datum platnosti vodoměru. Podle platné legislativy by měl být vodovodní systém vybaven ventilem proti odčerpání vody. Pokud není, měl by být instalován. O výměně armatur (kohoutků) obvykle rozhoduje stavebník - i když jsou v pořádku, často se vyměňují z estetických důvodů.

Jak funguje domácí vodovod:

Zdroj: Youtube

Když je teplá voda pomalá

Při instalaci teplé užitkové vody je vhodné zkontrolovat, zda je vybavena cirkulačním systémem. Pokud cirkulační systém nemá, zhodnoťte, jak dlouho musíte čekat na teplou vodu po otočení kohoutku, který je od ohřívače teplé vody nejvzdálenější. Zkouška by měla být provedena po delší přestávce v odběru, aby voda v potrubí měla čas vychladnout. Pokud je čekací doba nevyhovující, je třeba systém teplé vody dovybavit cirkulací (to zahrnuje další potrubí spojující nejvzdálenější místo odběru vody s ohřívačem vody a čerpadlo). To nelze provést, pokud je voda dodávána průtokovým ohřívačem vody nebo kombinovaným bojlerem. Pak je nutné nahradit ohřívač vody systémem se zásobníkem.

Moderní vany a staré trubky

Staré instalace jen zřídka vyhovují požadavkům zařízení, jako jsou vířivé vany nebo sprchové panely. Příliš malé průměry přístupů a nedostatečný tlak způsobují, že je nutné vyměnit alespoň část instalace. Jinak hrozí, že vám váš nový masážní sprchový panel prostě nebude fungovat.

Trable s kanalizací

Kontrola bezchybné funkce kanalizace zahrnuje kontrolu správného odtoku vody ze sanitárních zařízení. Pokud je odtok příliš pomalý, může to být známkou překážky v potrubí (může pomoci její protlačení nebo použití rozpouštěče usazenin) nebo odtoku s malým průměrem (je nutná výměna částí potrubí). Pokud kanalizace končí v septiku (žumpě), je důležitá její vodotěsnost. Pokud předchozí majitel nemůže doložit pravidelný odvoz odpadu, je velmi pravděpodobné, že nádrž je netěsná.

Zdroj: sciencemuseum.org.uk, bobvila.com