I tolik nám potřebná voda může být naším nepřítelem. Zejména pak ta, která prosakuje do základů našeho obydlí, podél stěn či po celém obvodě stavby. Před takovou "dotěrnou" vodou je třeba samozřejmě své sídlo bránit, neboť může napáchat velké škody. Moderní technologie nám s obranou mohou pomoci, ale nejprve musíme vědět proti čemu chceme svůj dům izolovat. Zda proti vlivům spodního pramene, vlhkosti ze země, či proti tlakové vodě. Nejlépe uděláme, když necháme na odbornících, proti čemu je vlastně potřeba se izolovat. Těžko bychom sami poznali jaká voda nám ztrpčuje živobytí. A kudyže a jak vlastně stoupá? Vodu absorbují především nasákavé porézní materiály a to vždy, když s ní přijdou do styku. Jejich kapiláry totiž tvoří systém trubiček - čím jsou větší, prosakuje voda rychleji, čím jsou průměrem menší, tím voda rychleji stoupá. Stoupá po místo, kde je poměr vlhkosti odpařující se a vzlínající vlhkosti vyrovnán. Jestliže by stavební materiály do sebe nasávaly jen vodu čistou, řešení by bylo o poznání snazší. Jenže to se neděje. Voda ze země není v žádném případě čistá, obsahuje sloučeniny síry, chloru, dusíku, které se následně usazují ve zdivu.Takovéto koncentrované sloučeniny dusíku absorbují vodní páry při 50 % vzdušné vlhkosti, sloučeniny chloru a síry pak při 70 %. Dům tedy vlhne i díky kondenzaci. Jediné k čemu může dojít je poškození samotné stavby. K mechanickému poškození dojde následovně pokud voda ve stavebním dílci zmrzne, když je budova rozrušena solemi, napadena mikroorganismy - plísněmi či je jinak chemicky narušena. Všemu lze předcházet prevencí a pokud jsme na takovou "nemoc" nemysleli dříve než přišla, pak musíme nasadit vhodné léky. Při prevenci i odstraňování nemoci zvané vzlínající vlhkost se osvědčily především následující léky - horizontální, vertikální izolace a drenáž. Horizontální izolace spočívá v zavedení izolační vrstvy do vytvořené spáry ve zdi. Jinou možností je do zdi zarazit vlnitou desku z pochromované oceli, nebo do ní v odstupu dvanácti centimetrů navrtat otvory (průměr 2 - 3 centimetry), které se následně vyplní vodoodpudivou substancí. Snížit hladinu podzemní vody pod úroveň základových pásů nám může pomoci jednoduchá drenáž. Takovéto drenážní systémy jsou tvořeny drenážním potrubím, kontrolní šachtou, drenážními a izolačními deskami a filtrační tkaninou. Osvědčená je například drenážní izolace Technodren z měkčeného PVC, která izoluje i proti radonu. Její pevné drobné kalíšky vytvářejí odvětrávající labyrintový systém, tvoří ochranu především bočních stěn a základů. Pokud chceme odvést vodu ze zpevněných povrchů jako je terasa, garáž či veranda, bude nám nejvíce nápomocné povrchové odvodnění. Jedná se o systém žlabů, které je možno umístit i do písku.