Počítejme

Studny se dělí na vrtané a kopané. Počítejme tedy například předpokládané průměrně náročné geologické podmínky na pozemku a metodu vrtané studny. Uvedené ceny jsou velmi přibližné a orientační, měly by sloužit pouze jako vodítko pro porovnání rozsahu práce a cenových nabídek několika firem, které oslovíme.

Společnost, která by nám měla vybudovat studnu, by měla v ideálním případě (a takto to také firmy často nabízejí) vykonat práce počínající vyhledáním zdroje vody přes vlastní realizaci stavby a obstarání povolení vodoprávního úřadu až po zapojení vody do oběhu domu, takříkajíc do vodovodního kohoutku.

Kolik to všechno asi bude stát? Na začátku prací bude odborné vyhledání zdroje pitné vody, ke kterému některé firmy používají služeb hydrologa i proutkaře. Cena se velmi přibližně může pohybovat mezi 4.000 a 5.000 korunami. Cenu dohodneme i na následné zhotovení prováděcího projektu prací.

Následují vrtné práce, které zahrnují zhotovení vrtané studny při ceně kolem 1.700 - 3.000 korun za běžný metr podle náročnosti podmínek, typu podloží a podobně. Cena zahrnuje zhotovení a vystrojení vrtu, obsyp, jílování a vyčištění vrtu. Celkem sečteno se tady cena může vyhoupnout k 30 - 40 tisícům.

Dále by firma měla provést hydrochemické práce (neboli odběr vzorků ze studny a zajištění jejich analýzy v příslušné laboratoři), cena by mohla být přibližně 3.000 až 4.000 Kč. Následují hydrodynamické zkoušky, totiž čerpací zkouška (asi 2.000 Kč za samotnou zkoušku, ale musí se připočíst smluvní cena ponorného čerpadla, která je velmi variabilní).

ČTĚTE TAKÉ:

Následují hydrogeologické práce (zajištění příslušného povolení, ohlášení a také vypracování závěrečné zprávy). Tady se může cena pohybovat mezi 5 a 10 tisíci korun. Ke všemu je pak potřeba zakalkulovat cenu za dopravu mechanismů i pracovníků a nezapomenout na DPH ve výši 19 %.

Kopanou, nebo vrt

Rozhodování o tom, který typ studny zvolit, zda kopanou, nebo vrtanou, usnadní odborník, který dle daného umístění doporučí ten vhodnější. Určitě ale není na škodu vědět, v čem se jednotlivé typy studní liší.

Klasické studny se obvykle projektují 3,5 až 4 m pod hladinu podzemní vody. Není-li tedy mělká podzemní voda znečištěná, lze pro provoz rodinného domu doporučit studnu kopanou. Ta se dá dobře čistit a pokryje i větší odběry vody. Je třeba však počítat s tím, že její vybudování je náročnější a kvůli své omezené hloubce i voda v ní náchylnější k místnímu znečištění. Aby kopaná studna poskytovala dostatečné množství vody, měla by mít průměr 1 - 1,5 m.

Vrty se doporučují spíše tam, kde se předpokládá menší odběr vody, jako jsou menší rodinné domy a rekreační stavby, a tam, kde je hladina podzemní vody hlouběji jak 12 a více metrů. Zde platí - čím je vrt hlubší, tím musí být užší. Voda z vrtů není tolik náchylná k místnímu znečištění, zpravidla bývá kvalitnější.

Bez povolení to nepůjde

Jste-li pevně rozhodnuti se do stavby studny vrhnout, pak budete potřebovat projekt a souhlas vodoprávního řízení vodohospodářů a stavebního úřadu. Stavba svépomocí v tomto případě nepřichází v úvahu. Provádět ji musí odborná firma, jejíž autorizační osvědčení je třeba poskytnout pro vodoprávní řízení.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com