Skříň vznikla v době renesance, když kohosi napadlo postavit truhlu na výšku. Od té doby se vyvíjela jen málo, ale v průběhu dvacátého století přece jen doznala jednu podstatnou změnu - objevila se ve své vestavné variantě. Mnoho lidí však váhá a klade si otázku: Bylo by lepší zvolit skříň volně stojící nebo vestavnou?

Obecně je velmi problematické určit, která z obou možností je výhodnější. Vhodnost toho kterého řešení velmi závisí na celkové dispozici bytu a na výtvarném stylu, ve kterém je zařízen. Vestavné skříňky menších hloubek (nebo soustavy polic) jsou vhodné do interiérů navazujících na tradice funkcionalismu a moderny, solitéry najdou uplatnění všude, zejména v historizujícím prostředí. Hloubka skříní Použití skříní s hloubkou větší než 500 mm a pod plným uzavřením musíme posuzovat i z jiných hledisek. První je hledisko funkční - zde většinou vyhrají skříně vestavné, protože plně využívají daný prostor, mohou být dokonce hlubší, než bývají solitérní skříně (viz dále), a většinou mají posuvné dveře, které šetří komunikační prostor nutný před vlastní skříní. U estetického hlediska je třeba zohlednit několik základních pravidel. Vestavné skříně, ačkoliv mají stejnou hloubku jako skříně solitérní, nikdy nepůsobí v interiéru tak hmotně, například postavíte-li do místnosti široké tři metry na jednu stranu dvě klasické solitérní šatní skříně o hloubce 600 mm, bude tato místnost vždy vypadat plnější a menší, než když u této stěny zbudujete vestavěné skříně, třebaže šíře místnosti bude v případě vestavěných skříní opticky pouze 2,4 m. Přitom navíc platí, že čím je prostor menší, tím je toto pravidlo účinnější. Druhé pravidlo S rostoucí velikostí místnosti se působení výše zmíněného pravidla snižuje, až ve velkých vzdušných prostorách zcela vymizí. To lze vyjádřit i jiným způsobem - můžeme-li si dovolit pouze určitou míru optického zmenšení prostoru, vestavné skříně nám dovolují použít větší hloubku. S tím souvisí i druhé důležité pravidlo - pro dobrý estetický dojem a platnost pravidla prvního by se vestavná skříň nikdy neměla dotahovat od jedné stěny ke druhé a od podlahy ke stropu. Vždy je velmi důležité vytvořit dojem, že skříň je umístěna ve stavební nice. Toho můžeme docílit buď klasickou stavební obezdívkou prostoru nebo pouze truhlářským čelem ze tří stran natřeným v malbě místnosti. Postup při nákupu Když si vyberete materiál, sestavu vestavné skříně a pojízdný systém posuvných dveří, prodejce vám zpracuje kalkulaci a vystaví předběžnou objednávku. Do tří dnů vás kontaktuje technik a domluvíte si návštěvu přímo v místě vašeho bydliště. Technik prostor přesně změří, znovu s vámi prověří materiály a doplňky skříně a pokud jste si ještě něco do té doby rozmysleli, opraví rozpočet. Přímo na místě můžete najít mnohdy lepší řešení a zkušený technik vám poradí. Součástí této návštěvy je domluvení termínu vlastní montáže. Výroba skříně trvá asi 14 dní. Poté se vám znovu ozve technik a smluví s vámi nejvhodnější termín montáže. Délka montáže je závislá na velikosti a náročnosti provedení skříně, průměrně se ale můžete připravit na dvě hodiny práce u vás doma, kdy montér dle vašeho předchozího výběru sestaví skříň přímo na místě. Důležité srovnání V neposlední řadě musíme pamatovat na to, že vestavné skříně jsou vhodné opravdu jen pro některá výtvarně architektonická řešení, nejsou vhodné do veškerých interiérů, zejména historizujících nebo v historických budovách. Důležité je připomenout ještě jeden aspekt - zatímco solitérní skříň jednoduše vyhodíte a nahradíte jinou, když se váš vkus změní, u vestavných skříní je tento proces podstatně složitější, a proto je velmi důležité zvolit základní esteticko-funkční koncept vestavné skříně s velkou pečlivostí a rozmyslem. -das-