Návrh zákona o nájemném, který řeší sjednávání nájemného po deregulaci trhu od roku 2002, schválila včera 7.3.2001 vláda. Zákon zavádí volné sjednávání nájemného mezi pronajímatelem a nájemcem namísto dosavadní úpravy, která spočívá v postupném zvyšování nájemného státem, a to diferenciací mezi obcemi. Stát bude do nájemního vztahu vstupovat pouze tehdy, pokud se obě strany na podmínkách nájmu nedohodnou. Společný návrh ministerstev financí a pro místní rozvoj vychází ze systému aplikovaného v SRN. Zákon umožňuje pronajímateli prosadit určité zvýšení nájemného a současně chrání nájemce před jeho neúměrným zvyšováním. -čtk-