Voluta je spirálový ornament používaný nejčastěji u sloupů.